Weigering omgevingsvergunning bouw meergezinswoning met twaalf woongelegenheden Koning Leopoldlaan 111 Westerlo

  • Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018
  • OMV_2018032690 en OMV/2018/0089

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning geweigerd voor het oprichten van een meergezinswoning met twaalf woongelegenheden met bijhorende autobergplaatsen na het slopen van de bestaande woning. Het betrokken perceel heeft als adres Koning Leopoldlaan 111 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B744E.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60