Weigering omgevingsvergunning bouw twee kmo-gebouwen met 83 units Fabriekstraat 1 Heultje

  • Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019
  • OMV_2018048770 en OMV/2018/0157

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning geweigerd aan Annemie Tervia's voor het oprichten van twee kmo-gebouwen met in totaal 83 units waarvan 1 met conciƫrgewoning, het nivelleren van het terrein en het voorzien van nieuwe wegenis, infrastructuur en parkeerplaatsen. Het betrokken perceel heeft als adres Fabriekstraat 1 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1072-02D, 1D1076A2, 1D1076Z, 1D1077E, 1D1078A, 1D1078B en 1D1127-02F3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

 

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60