Weigering omgevingsvergunning ophogen deel perceel grond in agrarisch gebied in Achterheide Heultje

  • Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2018
  • OMV_2018106395 en OMV/2018/0166

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor het ophogen van een deel van een perceel grond in agrarisch gebied. De betrokken percelen hebben als adres Achterheide in Heultje en als kadastrale ligging 1D1111C, 1D1112-02C en 1D1113B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60