Weigering omgevingsvergunning ophogen perceel landbouwgrond Maaldonk Heultje

 

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018
  • OMV_2018034071 en OMV/2018/0041

Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van ingewonnen adviezen en een toetsing aan de omgeving, een vergunning geweigerd voor het ophogen van een perceel landbouwgrond zodat het aansluit bij de naastgelegen percelen en de asweg in Maaldonk in Heultje. Het perceel heeft als kadastrale ligging 1D738A.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60