Weigering omgevingsvergunning plaatsing reclamezuil Olenseweg 76 Zoerle-Parwijs

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2018
  • OMV_2018018302 en gemeente OMV/2018/0012/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning geweigerd voor het plaatsen van een reclamezuil naast de N152 op een perceel grond in de Olenseweg 76 in Voortkapel. Het perceel heeft als kadastrale ligging 3A1090B2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60