Weigering omgevingsvergunning regularisatie bijgebouw en betonverharding Stippelberg 225 Heultje

 

  • Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2019
  • OMV_2018126898 en OMV/2018/0193

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning geweigerd aan Alfons Hoefkens voor het regulariseren van een bijgebouw tegen de rechterperceelgrens en de bijhorende betonverharding. Het betrokken perceel heeft als adres Stippelberg 225 in Heultje en als kadastrale ligging 1D346D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60