Weigering omgevingsvergunning sloop woning de Trannoyplein 17 Tongerlo

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2018
  • OMV_2018038046 en OMV/2018/0093

Het college van burgemeester en schepenen heeft, op basis van ingewonnen adviezen en een toetsing aan de omgeving, een vergunning geweigerd aan Van Calster Invest voor het slopen van een bestaande woning met bijhorende garage. De betrokkenen percelen hebben als adres de Trannoyplein 17 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E282L, 2E282P en 2E282R.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60