Weigering omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding zonevreemde woning Kruisstraat 6 Westerlo

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 oktober 2018
  • OMV_2018094874 en OMV/2018/0154

Het college van burgemeester en schepenen heeft, op basis van ingewonnen adviezen en een toetsing aan de omgeving, een vergunning geweigerd voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande zonevreemde woning. Het betrokken perceel heeft als adres Kruisstraat 6 Westerlo en als kadastrale ligging 1C160, 1C161A, 1C162, 1C163A, 1C164A, 1C164E, 1C164G, 1C164H, 1C164K, 1C164L, 1C166A, 1C166B, 1C167, 1C168A, 1C168B, 1C169A, 1C173A, 1C174C, 1C176A, 1C176E, 1C183 en 1C184.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60