Welkomstkoffie kleuterschool Voortkapel op maandag 2 september 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 de onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Vanaf zondag 1 september 2019 om 18 uur tot maandag 2 september 2019 om 12 uur wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op twee parkeerplaatsen van de parking ter hoogte van de kleuterschool van Voortkapel in de Kloosterstraat 18. Het gaat over de twee parkeerplaatsen die het dichtst gelegen zijn naast de voordeur van de school.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  • vrije hoogte: 4 meter
  • 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan:

  • de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
  • de politierechtbank te Turnhout
  • de brandweer
  • de politiezone Zuiderkempen
  • De Lijn Antwerpen

De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 30 augustus 2019.

 

Zie ook