Bondgenootschap voor de vrede

Vlag Colombia aan monument

Op 8 december 2006 sloten de gemeente Westerlo en de Federatie van parochies van Herselt, Hulshout en Westerlo een Bondgenootschap voor de vrede met de vredesgemeenschap van San José de Apartadó in Colombia. San José is een dorp met daarrond zo'n 30 gehuchten, in totaal zo'n 5 000 mensen. De inwoners van dit dorp staan onder constante bedreiging door paramilitairen, militairen en guerilla. Om die reden hebben ze een Vredesgemeenschap opgericht. Die gemeenschap wil  het recht vrijwaren van de burgerbevolking om niet in het gewapend conflict betrokken te worden. De leden van deze gemeenschap dragen geen wapens en de gemeenschap laat geen enkele gewapende partij binnen .

Uitgangspunt van het Bondgenootschap voor de vrede is het belang van internationale aanwezigheid en druk. Zo willen we iets veranderen aan de mensenrechtensituatie en de situatie van conflict. Vanuit Colombia wordt bewust gekozen om samen te werken met  gemeenten omdat zij het dichtst bij de burgers staan.

Met een begeesterende speech gaf Sus Van Olmen van het Bondgenootschap voor de Vrede in oktober 2016 aan de gemeenteraad uitleg over de Nobelprijs voor de Vrede voor de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, de vijftigjarige burgeroorlog in het land en de samenwerking van Westerlo met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadò. Met de Vredesgemeenschap en Sus Van Olmen hebben we in Westerlo iemand die minstens een Westelse versie van deze Nobelprijs verdient. De speech van Sus vind je in bijlage onderaan deze pagina.

  • Als er ernstige schendingen van de mensenrechten gebeuren tegen deze mensen dan schrijft het schepencollege brieven naar de Colombiaanse (of zelfs Belgische) autoriteiten.
  • Een comité ondersteunt dit bondgenootschap. Dit doen ze onder andere door geld in te zamelen voor de Vredesgemeenschap.
  • Er worden internationale delegaties gezonden en ontvangen.
  • We vormen samen met Narni, Burgos en Alburquerque een Europees Netwerk van Solidariteit met de vredesgemeenschap. We hopen dat dit netwerk verder uitbreidt.
  • Er is een monumentje ingehuldigd aan het gemeentehuis dat symbool staat voor de mensen die vermoord zijn.
Wereld
Bib Westerlo
Kasteelpark 5
2260 Westerlo
België
014 53 92 09
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 17:00
Na afspraak