Verwarmingstoelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen bij de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat over de factuur voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). 

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het fonds komt voor maximum 1 500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Een aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Je kan de tussenkomst aanvragen bij het onthaal van de sociale dienst van het OCMW. Heb je moeilijkheden om je te verplaatsen, dan kan je een huisbezoek van een maatschappelijk assistent van de sociale dienst vragen.

Meer info op www.verwarmingsfonds.be en 0800 90 929.

Sociale dienst
Sociaal Administratief Centrum
Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
België
014 53 87 87
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak