Inkomensvervangende tegemoetkoming voor andersvaliden

Inkomensvervangende tegemoetkomingen zijn er voor andersvaliden bij wie vastgesteld is dat hun lichamelijke of psychische toestand hun verdienvermogen hebben verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon kan verdienen.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met het gezinsinkomen. De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming aanvraagt, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kan via het onthaal van de sociale dienst van het OCMW.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid organiseert elke vierde maandag van de maand van 10 tot 12 uur een zitdag in het Sociaal Administratief Centrum.

Sociale dienst
Sociaal Administratief Centrum
Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
België
014 53 87 87
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak