Vakantieopvang voor kinderen en jongeren met beperkingen

Beschrijving

Momenteel is er in Westerlo geen aanbod voor vakantieopvang voor kinderen en jongeren met beperkingen. Om inwoners van Westerlo te kunnen laten deelnemen aan het aanbod in omliggende gemeenten, wordt er aan de gemeente een bijdrage per kind gevraagd ter financiële ondersteuning van de werking. 

Wanneer een opvanginitiatief voor de eerste keer een aanvraag voor subsidie doet, beoordeelt het lokaal overleg kinderopvang of het inderdaad gaat over vakantieopvang zoals bedoeld in het subsidiereglement, en formuleert het daarover een advies.

Onder vakantieopvang voor kinderen met een beperking wordt verstaan: ‘een opvanginitiatief tijdens de schoolvakanties, dat specifiek wordt georganiseerd voor kinderen met een beperking’. Onder kinderen met een beperking wordt verstaan: ‘jongeren van 0 tot en met 21 jaar, met een ernstige mentale en/of fysieke handicap, die niet in het reguliere opvangcircuit terecht kunnen’.

De gemeenteraad keurde het subsidiereglement goed op 18 oktober 2021.

Contact

Sociale dienst
Sociaal Administratief Centrum
Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
België
014 53 87 87
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak