Bejaardenwoningen

Een bejaardenwoning is een huisje voor senioren vanaf 60 jaar of mindervaliden die nog zelfstandig kunnen wonen. Meestal willen zij wat kleiner wonen.

Kandidaat-huurders moeten minstens tien jaar in Westerlo gewoond hebben waarvan de laatste drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de inschrijving. De jaarinkomsten van de kandidaat-huurder mogen op het moment van de toewijzing niet hoger zijn dan:

  • 19 219 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste
  • 20 820 euro voor een alleenstaande mindervaliden
  • 28 827 euro voor anderen, vermeerderd met 1 602 euro per persoon ten laste

Ook inkomsten uit eigendommen tellen mee voor de berekening van de jaarinkomsten.

Het OCMW verhuurt ook tien bejaardenwoningen in Zoerle-Parwijs en staat in voor de grotere onderhoudswerken aan de woningen en voor het onderhoud van de omliggende tuinen. 

De huurprijs is afhankelijk van het inkomen. 

Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22
2260 Westerlo
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00