Missie en visie

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’. Dit artikel uit de organieke wet van 8 juli 1976 vormt de basis van de missie van Woonzorgcentrum Parel der Kempen.

In onze werking eerbiedigen we de politieke en burgerlijke rechten en respecteren we de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van eenieder. Onze betrachting is de eigenheid en autonomie van de betrokkenen te respecteren en te streven naar een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Wij willen dit realiseren door voor bewoners, familie of belangrijke derden en externe zorgvragers een zorg op maat aan te bieden. Dit impliceert ook een palliatieve zorgcultuur. Ons doel is tevens om een omgeving te creëren waar bewoners en familie zich thuis voelen door optimale aandacht te hebben voor het woon- en leefcomfort en het waardig kunnen sterven. Hierbij houden we rekening met de eigen ontplooiing, het behoud van de eigen waardigheid en het respect voor de privacy van onze bewoners en hun naasten.

We willen een aangename werkomgeving creëren met ruimte voor initiatief en zelfontplooiing, interdisciplinaire samenwerking en mogelijkheden voor permanente vorming, zowel voor onze personeelsleden als voor stagiairs, studenten en vrijwilligers. Een collegiale en open sfeer vinden we hiervoor vanzelfsprekend. Waardering, empathie en mogelijkheid tot inspraak dragen hier eveneens toe bij. Wij streven naar een efficiënt en zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen. Het is ons doel om een organisatie te zijn die een kwalitatief hoogstaande zorg aanbiedt die betaalbaar blijft.

Woonzorgcentrum Parel der Kempen wil samenwerken met andere externe partners en een open huis zijn voor iedereen. Dit betekent voor ons tevens een toegankelijke voorziening, waar iedereen terecht kan. Dit betekent echter vooral een huis zijn met een hart voor mensen, waar mensen hun eigen levensverhaal kunnen vertellen, verder zetten en voltooien.

Contact

Woonzorgcentrum Parel der Kempen
Verlorenkost 20
2260 Westerlo
België
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00