Opname

Kandidaat-bewoners van Woonzorgcentrum Parel der Kempen moeten minstens 65 jaar zijn en minstens tien jaar gedomicilieerd zijn in de gemeente Westerlo, waarvan drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de opnameaanvraag.

De wachtlijst wordt beheerd met een scoresysteem. De maatschappelijk werker van het zorgteam doet een intakegesprek met de kandidaat-bewoner die een (dringende) opname wenst. De maatschappelijk werker betrekt eventueel de familie en andere hulpverleners bij dit gesprek en beoordeelt de lichamelijke, psychische en sociale situatie. Er wordt dus niet alleen rekening gehouden met de fysische zorgbehoevendheid van de oudere, maar ook met zijn psychisch welzijn. 

Bovendien bekijkt de maatschappelijk werker of de kandidaat-bewoner kan rekenen op professionele hulp uit de thuiszorg of op de steun van mantelzorgers. Misschien zijn er nog andere (tijdelijke) oplossingen dan een opname in het woonzorgcentrum. Andere indicatoren die onderzocht worden zijn onder andere de huidige huisvesting en de financiële situatie van de kandidaat-bewoner. De scores op al deze verschillende aspecten bepalen voor welke kandidaat-bewoner de nood het hoogst is op het moment dat er een plaats vrijkomt in het woonzorgcentrum.

Contact

Vrijwilligerswerking
Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak