Landbouwcommissie vaststelling schade teelten

Beschrijving

Wateroverlast, vorst, droogte en andere natuurelementen kunnen voor schade aan landbouwteelten zorgen. Heb je schade aan je gewassen? Laat dan de landbouwcommissie of de commissie voor schade aan teelten bijeenroepen. Dat doe je bij de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn. Voor landbouwpercelen in Westerlo kan dat via 014 54 75 75 en info@westerlo.be. Gebruik daarvoor het formulier op deze webpagina.

Het verslag van de commissie kan je gebruiken voor je belastingaangifte Waarschijnlijk zullen de verliezen door de weersomstandigheden al in de barema’s verwerkt zijn, maar uitzonderlijke verliezen (bijvoorbeeld bij totaal oogstverlies) zullen wel nog bijkomend aftrekbaar zijn. Het verslag van de schattingscommissie heb je soms ook nodig om:

  • in bepaalde gevallen van premies teeltmislukking te kunnen aantonen
  • bewijs te hebben bij het niet kunnen voldoen aan leveringscontracten
  • bezwaar te kunnen indienen bij nitraatoverschrijding
  • Als er een erkenning als ramp zou komen voor de niet-verzekerde percelen alsnog een vergoeding van het rampenfonds te kunnen aanvragen.

Werkwijze

Zodra een landbouwer of een landbouwvereniging vraagt om de landbouwcommissie samen te roepen, stuurt de gemeente een brief of een e-mail naar alle Westelse landbouwbedrijven en alle gekende landbouwers met gronden in Westerlo. Daarin vraagt ze om tegen een bepaalde datum je schade aan te geven zodat de landbouwcommissie een eerste rondgang kan doen. Normaal gezien zijn er twee vaststellingen nodig om de schade vast te stellen:

Eerste vaststelling

Gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade. Er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt. Indien mogelijk wordt al vastgesteld hoeveel schade er vermoedelijk is.

Tweede vaststelling

Gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten. Er wordt een proces-verbaal van tweede vaststelling opgemaakt. Er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen. De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Belang van de vaststellingen

Als de commissie niet langskomt vraag je een schriftelijke weigering van de gemeente. In dat geval en bij totaal teeltverlies nodig je de fiscus uit om de vaststelling zelf te komen doen. Zo ben je ingedekt voor latere aftrek.

Wat moet je doen voor het Rampenfonds?

Om een mogelijke erkenning als ramp te krijgen moet er een melding van schade worden gedaan op de website van het Rampenfonds (dit is geen taak meer van de gemeenten). Op basis van het gemelde schadebedrag kan de overheid beslissen om over te gaan tot een erkenning als ramp. Meld je de schade niet, dan is de kans op erkenning en een latere schadevergoeding kleiner. 

Indien je een brede weersverzekering hebt kom je mogelijk in aanmerking voor een beperkte vergoeding voor de niet-verzekerde teelten.

Contact

Lokale economie en landbouw
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak