Werken op Olenseweg in Zoerle-Parwijs

  • 15 september 2021

De Vlaamse overheid werkt aan de verkeerveiligheid van de Olenseweg rond Zoerle-Parwijs. Aan het kruispunt met Bergveld, Stippelberg en Zoerleberg zijn de fietspaden en de fietsoversteken vernieuwd. Ter hoogte van Woonzorgcentrum Vlaspand worden vanaf maandag 20 september een middengeleider en verhoogde bushalten aangelegd en de fietspaden vernieuwd.

De nieuwe bushalte aan Vlasland wordt aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. De bus stopt aan de halte op de rijweg, de bushalte krijgt een verhoogd busperron. Hierdoor kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Blindegeleidetegels begeleiden blinden en slechtzienden.

Het fietspad komt achter de busperrons, zodat fietsers en in- en uitstappende reizigers niet in conflict komen. Op de Olenseweg komen er veilige fietsoversteken. Daarvoor legt AWV ook middengeleiders aan, zodat de fietsers rijstrook per rijstrook kunnen oversteken en een rustzone hebben in de nieuwe middenberm.

Doorgaand verkeer mogelijk, fietsers omgeleid

De heraanleg en vernieuwing van de bushaltes duurt ongeveer twee maanden tot midden november. Langs de werfzone is 1 rijstrook vrij voor het verkeer. Het doorgaande verkeer op de Olenseweg kan met tijdelijke verkeerslichten beurtelings over de vrije rijstrook de werfzone passeren.

De zijstraat Vlasland is tijdens de volledige duur van de werken afgesloten. Plaatselijk verkeer dat in Vlasland moet zijn, volgt een omleiding via het kruispunt met de Vijfhuizenstraat.

Het fietspad langs de Olenseweg ter hoogte van de werfzone is langs beide kanten afgesloten. Fietsers volgen een omleiding via de Vijfhuizenstraat, de Sint-Barbarastraat en Begijnenland om daarna via Vlasland terug op de N152 aan te sluiten en dit in beide richtingen.

 
 

Ontwerpplan Olenseweg Vlasland