Westerlo Parelt op zondag 1 september 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

 • Op zondag 1 september 2019 tussen 14 en 18 uur wordt alle verkeer verboden in de Rietstraat.
 • Op zondag 1 september 2019 tussen 12 en 19 uur geldt er een parkeer- en stationeerverbod in de Rietstraat.
 • Vanaf donderdag 29 augustus 2019 om 9 uur tot zondag 1 september 2019 om 20 uur wordt parkeerverbod ingevoerd op 4 parkeerplaatsen in de Sint-Lambertusstraat ter hoogte van het gebouw van dienst Toerisme.
 • Vanaf zaterdag 31 augustus 2019 om 22 uur tot zondag 1 september 2019 om 10 uur en op maandag 2 september 2019 tussen 8 en 12 uur wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Rietstraat.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
 • vrije hoogte: 4 meter
 • 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan:

 • de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
 • de politierechtbank te Turnhout
 • de brandweer
 • de politiezone Zuiderkempen
 • de Lijn Antwerpen

De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf donderdag 29 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 12 augustus 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Toerisme Westerlo, voor de organisatie Westerlo Parelt (kunst- en boekenmarkt) in de tuin van Toerisme Westerlo en op de Rietfeesten op zondag 1 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook