Westerlo verzet zich tegen mastodont-windmolens aan dorpskernen

  • 25 mei 2020

UPDATE Contactmomenten op afspraak in de Merodezaal op vrijdag 17 juli

Het openbaar onderzoek naar de aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt nog tot 24 juli.

Luminus heeft een projectwebsite opgericht: www.wind-hulshout-heultje.be. Begin juli organiseerde Luminus een aantal online infosessies en contactmomenten
in Hulshout en Wiekevorst. Op vraag van het gemeentebestuur zijn er nog extra contactmomenten op vrijdag 17 juli in de Merodezaal in Heultje.

Daar kan je in een persoonlijk gesprek meer uitleg vragen. Omwille van de coronamaatregelen kan dat enkel op afspraak om 10 uur, 10.45 uur, 11.30 uur, 12.15 uur, 13 uur, 13.45 uur, 14.30 uur en 15.15 uur. Een afspraak maak je telefonisch voor vrijdag 17 juli op 014 54 75 75.

Tussen elke contactmoment worden de tafels en stoelen gereinigd. Aan de deelnemers wordt gevraagd een mondmasker te dragen en de veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren. Wie ziekteverschijnselen heeft, is niet welkom. Per contactmoment kunnen er maximum drie personen uit dezelfde bubbel komen. Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat naar de afspraak, er zijn geen wachtplaatsen.

UPDATE 23 juni 2020
Luminus werkt informatieronde openbaar onderzoek windmolens verder af

Luminus heeft plannen om in het industriepark Hulshout-Heultje vijf windmolens te plaatsen, vier op grondgebied Hulshout en één op grondgebied Westerlo. De windmolens hebben een wiekhoogte van 200 meter.

Westerlo is erg begaan met het milieu en is dan ook voorstander van het gebruik van herbruikbare energie. Maar de gemeente is een tegenstander van de plaatsing van mastodonten van windmolens dicht bij dorpskernen, midden in het landschap, ver van bestaande lijninfrastructuren zoals kanalen en snelwegen.

Dat er nu voortgewerkt wordt aan de aanvraag van de vergunning, midden in een coronacrisis waarin het moeilijk is om zulke ingrijpende dossiers goed door te spreken met de plaatselijke bevolking, vindt de gemeente Westerlo niet fatsoenlijk. Zie ook hieronder.

Luminus heeft voor het project een projectwebsite opgericht: www.wind-hulshout-heultje.be. De info over het openbaar onderzoek vind je op www.westerlo.be/lopende-openbare-onderzoeken. Er zijn online infosessies op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli om 20 uur. Het is ook mogelijk om een individueel gesprek te boeken op maandag 6, dinsdag 7 of woensdag 8 juli in het Sportpark in Hulshout of het Gildenhuis in Wiekevorst. Ook in Heultje is er nog zo'n contactmoment, op vrijdag 17 juli van 10 tot 17 uur.

Oorspronkelijk bericht
Bestuur stelt leefbaarheid dorpen voorop

Sinds enkele maanden weten we dat er plannen zijn voor nog meer windmolens in onze gemeente: vijf in het Industriepark Hulshout-Heultje, waarvan een op grondgebied Westerlo en twee naast de huidige vier van Oevel. In Hulshout-Heultje gaat het over erg grote windmolens met wiekhoogten van 200 meter, die letterlijk tot op de grens met Westerlo staan.
Reeds in december vorig jaar keurde het college van burgemeester en schepenen een conceptnota over hernieuwbare energie goed. Daarin neemt de gemeente een duidelijk standpunt in over windmolens. Ook de gemeenteraad schaarde zich nu achter deze nota.

De gemeente Westerlo is begaan met het milieu, het klimaat en duurzame energie in het bijzonder. Maar belangrijk is dat dit steeds gebeurt in harmonie met de leefbaarheid van onze gemeente en haar dorpen. Als landelijke gemeente is Westerlo altijd heel voorzichtig geweest als het gaat over de inplanting van windmolens, en die houding wil het bestuur ook nu innemen.

De gemeenteraad is bezorgd over de hinder die omwonenden zullen ondervinden door slagschaduw en geluidshinder. Maar ook – en vooral - het uitzicht en de visuele impact zijn pertinent thema's. Westerlo staat daarmee niet alleen. Meer en meer gemeenten in Vlaanderen kanten zich tegen de inplanting van windmolens vlak tegen hun dorpskernen. Het motto luidt steeds: 'Hernieuwbare energie is ok, maar die molens hebben hun plaats langs kanalen, autosnelwegen en op zee.' De Vlaamse regering werkt ondertussen aan een Windplan 2025 en zij stelt nu al, in reactie op het vele protest, dat er veel meer ingezet moet worden op windmolens langs lijninfrastructuur. Volledig in overeenstemming dus met de houding van de gemeente Westerlo.

Vandaar dat de gemeenteraad van Westerlo voor windmolens enkel en alleen nog mogelijkheden ziet langsheen de lijninfrastructuur in de industriezone Oevel, in het bijzonder vlak naast het Albertkanaal, mits voldoende afstand wordt bewaard tot de woningen in die zone en het aldaar gelegen kerkhof. Projecten die zich situeren vlakbij de kern van Oevel met een grote impact op de omwonenden en het uitzicht, kunnen voor het bestuur niet. Het dorp Oevel heeft momenteel reeds overlast van zowel het verkeer als de industrie. Bovendien zijn er reeds vijf windturbines op korte afstand in gebruik die al een grote impact hebben op de omgeving.

Voor de gemeenteraad komt ook de industriezone Heultje-Hulshout niet in aanmerking om windmolens in te planten. Deze zone staat bekend als een atypisch industriegebied, ver van waterwegen en primaire wegen maar dichtbij de woongebieden van Heultje en Hulshout en vlakbij de twee campings in Heultje. Het vele doorgaande vrachtverkeer legt nu reeds een grote druk op de leefbaarheid van Heultje. Van een 'lijninfrastructuur' is daar geen sprake, het oprichten aldaar van ‘mastodont-windturbines’ strookt dus niet met de visie van het bestuur

De kandidaat-bouwheren willen snel doorwerken met de procedure. Om dat nu door te drukken, in volle coronatijden, getuigt van weinig fatsoen tegenover de bevolking. Zo'n ingrijpend voorstel doe je gewoon niet in deze crisistijd. Westerlo is zich wel degelijk bewust van de nood aan hernieuwbare energie. Maar het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente en het uitzicht van onze dorpen primeert in de keuze van de verschillende mogelijkheden.