Wijnweekend Lionsclub Zuiderkempen op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019

 

De burgemeester keurde op 3 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed.

Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019 telkens van 10 tot 20 uur wordt de stoep voor Hotel Geerts, Grote Markt 50, ingenomen door een camionette van Lionsclub Zuiderkempen. De plaats waar de camionette staat, moet duidelijk worden afgebakend zoals weergegeven op bijgevoegd signalisatieplan.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op vrijdag 4 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf woensdag 9 oktober 2019.

 

Zie ook