Winterschoolfeest met kerstmarkt op vrijdag 13 december 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 oktober 2019 toelating gegeven aan Gemeentelijke Basisschool Bezige Bijtjes om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de kerstmarkt en het winterschoolfeest in de openlucht op de openbare weg ter hoogte van de school, Stijn Streuvelsstraat 11 in Voortkapel op vrijdag 13 december 2019 van 16 tot 1 uur (op zaterdag 14 december 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 14 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Basisschool De Bezige Bijtjes voor de organisatie van een Winterschoolfeest met kerstmarkt op vrijdag 13 december 2019 op de speelplaats van de school.

De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook