Verwijderen van grafzerken

Beschrijving

Grafzerken die je niet meer kan onderhouden, kan je door de gemeente laten verwijderen. Enkel de grafzerk kan verwijderd worden, de stoffelijke resten blijven liggen.

Procedure

Je kan een aanvraag tot verwijdering van een grafzerk doen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. De medewerker noteert de gegevens van de aanvrager en de gegevens van de te verwijderen grafzerk. Een grafzerk kan verwijderd worden wanneer alle nabestaanden in de eerste graad hiervoor toestemming geven. Wanneer de nabestaanden in de eerste graad zijn overleden, geven de kinderen ervan de toestemming. De dienst burgerzaken verstuurt aan elke nabestaande een formulier tot toestemming.

Alvorens je naar de dienst burgerzaken op het gemeentehuis komt om een aanvraag te doen, kan je best alle nabestaanden oplijsten. Op die manier kan men snel een overzicht maken van de aan te schrijven personen. De lijst zal ook gecontroleerd worden in het gemeentelijk archief, zodat we geen nabestaanden vergeten. Indien er geen lijst beschikbaar is, zijn er meer onderzoeken nodig en duurt de procedure langer.

Indien er geen nabestaanden in de eerste graad of kinderen van de nabestaanden in de eerste graad zijn, maakt één lid van de familie zich sterk, dat hij/zij de hele familie vertegenwoordigt.

Zodra alle nabestaanden hun toestemming hebben overgemaakt, neemt de burgemeester een beslissing over de verwijdering en wordt de aanvrager gecontacteerd.

Bedrag

Gratis

Nodig

  • Je identiteitskaart
  • Informatie over de te verwijderen grafzerk(en)
  • Een lijst met de nabestaanden
Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak