Riolering aansluiten, afsluiten of afkoppelen

Bij aansluiting van je privéwaterafvoer op de riolering moet je die voor de eerste ingebruikname laten keuren. Die keuring kan gebeuren door Pidpa of door privékeurders. Voor bijkomend advies kan je altijd terecht bij de gemeente via Meldpunt Westerlo.

Verplichte keuring

De verplichte keuring geldt bij de aansluiting op het rioleringsstelsel van een nieuwbouw, bij een eerste aansluiting van een bestaande woning, bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater en op verzoek van de gemeente na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid.

Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein is een keuring verplicht.

Aansluiting, afsluiting of afkoppeling

Voor een aansluiting, afsluiting of afkoppeling van je riolering kan je terecht bij de technische dienst via Meldpunt Westerlo.

Bij de aflevering van je bouwvergunning (omgevingsvergunnig voor stedenbouwkundige handelingen) krijg je van de gemeente altijd een stappenplan met meer info en de richtlijnen voor deze keuring.

In het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement staan alle rechten en plichten voor de watermaatschappijen, rioolbeheerders en de klanten. Je vindt er dus ook info over de regeling voor lekken, de waarborg tegen afsluiting van leidingwater en de verplichte watermeter per wooneenheid voor elke nieuwbouw. Je vindt het Algemeen Waterverkoopreglement op www.vmm.be.

Vrijstelling heffing afvalwater

Wie een eigen waterzuiveringsinstallatie heeft, moet die ook onderhouden. Dit kan gebeuren door een onderhoudscontract af te sluiten met de firma die de installatie geleverd of geplaatst heeft. U kan ook zelf instaan voor het onderhoud. Afhankelijk van het type zuivering moeten verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden. De opbouw van een zuivering gebeurt altijd in drie stappen.

  • De voorbehandeling
    de put moet regelmatig gereinigd worden
  • De biologische zuivering
    hier gebeurt de eigenlijke zuivering door inbreng van zuurstof. Er moet dus regelmatig controle uitgevoerd worden op de toevoer van zuurstof
  • Nabehandeling
    verwijdering van de zwevende stoffen door bezinking. Ook deze put moet worden gereinigd indien nodig.

De frequentie van ruiming zal sterk afhankelijk zijn van de belasting van de zuiveringsinstallatie. Iedereen doet er dus goed aan om de zuivering op regelmatige tijdstippen te controleren op de werking. Wie zijn zuiveringsinstallatie exploiteert op een correcte wijze kan vrijstelling krijgen van de saneringsbijdrage voor het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Meldpunt Westerlo
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 40
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten