Inventaris onroerend erfgoed

De inventaris onroerend erfgoed is een lijst met objecten die bouwkundig interessant zijn omwille van historische, landschappelijke of architecturale redenen. De inventaris van de provincie Antwerpen is bij ministerieel besluit vastgesteld. De rechtsgevolgen stimuleren het behoud van en de zorg voor het bouwkundig erfgoed. Zo kan je een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. Je kan in aanmerking komen voor een erfgoedlening. Zonevreemde gebouwen kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt renovatie gestimuleerd door afwijkingen op het prijsplafond. Opdat nieuwe eigenaars de rechtsgevolgen vernemen, moet elke akte of overeenkomst bij eigendomsoverdracht vermelden dat het goed is opgenomen in de vastgestelde inventaris en welke de rechtsgevolgen zijn.

De lokale overheid staat samen met de eigenaar in voor de zorg voor het bouwkundig erfgoed. Als je een omgevingsvergunning aanvraagt, speelt de erfgoedwaarde een rol. De gemeente moet in haar beslissing duidelijk motiveren hoe ze met de erfgoedwaarden rekening heeft gehouden bij het nemen van haar beslissing. Voor administratieve overheden geldt ten slotte de zorg- en motiveringsplicht. Overheden moet voor alle werken of activiteiten onderzoeken of ze een directe impact hebben op het geïnventariseerd erfgoed en passende maatregelen nemen om aan de zorgplicht te voldoen.

Het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen wordt op 19 maart 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert het volledige dossier op de besluitendatabank https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14618. Naast het besluit kun je het digitale plan met alle vastgestelde aanduidingsobjecten terugvinden, de lijst met erfgoed dat niet langer is vastgesteld, en de behandeling van het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed en van de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend. De rechtsgevolgen gekoppeld aan het vaststellingsbesluit gaan op 29 maart 2019 van kracht.

Meer info

Heultje

 • Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes August Cannaertsstraat 18
 • Bedrijfsgebouwen Agfa Gevaert August Cannaertsstraat 125
 • Langgestrekte hoeve Balebossen 16
 • Kapel van Klein Brustem Balebossen
 • Klooster Gravin de Merodestraat 17
 • School Gravin de Merodestraat 19
 • Dorpswoning Grensstraat 8
 • Parochiehuis Heultjedorp 2
 • Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus Heultjedorp
 • Kapel Hulshoutsesteenweg
 • Heilige Dymphnakapel Molenstraat
 • Pastorie Processieweg 1
 • Hoeve Renderstraat 9
 • Lourdeskapel Stippelberg tussen 153 en 161
 • Boswachterswoning en jachtpaviljoen De Witte Graght Wittegracht 4
 • Hoeve Wittegracht 7

Oevel

 • Woonstalhuis Duitschool 12
 • Burgerhuis en schuur Duitschool 8
 • Hoeve Houterveld Houtstraat 1
 • Hoekhuis Loofven 17
 • Burgerhuis Oeveldorp 32
 • Langgestrekte hoeve Onze-Lieve-Vrouwstraat 29
 • Devotie- en bedevaartskapel Onze-Lieve-Vrouw-Lelie-tussen-de-Doornen Onze-Lieve-Vrouwstraat
 • Hoeve Plassendonck Plassendonk 6
 • Parochiekerk Sint-Michiel Sint-Michielsplein
 • Oorlogsmonument Sint-Michielsplein
 • Pastorie van de norbertijnen Sint-Michielsstraat 2
 • Burgerhuis Tramstraat 2

Oosterwijk

 • Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking Kerkhofstraat 14

Tongerlo

 • Landhuis Abdijstraat 11
 • Norbertijnenabdij Abdijstraat 40
 • Ambrosiushoeve Brandstee 12
 • Villa de Trannoyplein 1
 • Hof ter Bruelen of Kasteel de Meeûs d'Argenteuil de Trannoyplein 24
 • Hoveniershuis de Trannoyplein 26
 • Pastorie de Trannoyplein 7
 • Café In den Bombardon Geelse straat 7
 • Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ten Eik Geelse straat
 • Burgerhuis Kerkplein 4
 • Parochiekerk Sint-Anna Kerkplein
 • Oorlogsmonument Kerkplein
 • Villa Zonneweelde Langstraat 70
 • Arbeidershuizen Langstraat 91-99
 • Beddermolen en molenaarshuis Molenwijk 72-74
 • Hoeve Leysehoef Oevelse dreef 14-16
 • Abdijhoeve Steyne Hoeve Steine-Hoevestraat 5
 • Abdijhoeve Hof ter Heide Tolhuis 14A
 • Arbeiderswoningen Tongerlodorp 35-37
 • Huis en schuur Voorteinde 77
 • Hoeve Tongelsehoeve Wimpstraat 75
 • Villa in neotraditionele stijl Tongerlodorp 38

Voortkapel

 • Sint-Antoniuskapel Gelendel
 • Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Kapelplein
 • Langgestrekte hoeve Kloosterstraat 112
 • Dorpswoning Stijn Streuvelsstraat 10
 • Kapel van 1925 Strateneinde
 • Hoekhuis Ter Voort 1
 • Pastorie Ter Voort 136
 • Dorpskapel 't Kapelleke van Van Hoof Ter Voort
 • Hoeve Veststraat 9

Westerlo

 • Hoeve Hof van Overwijs met linde Boerenkrijglaan 185
 • School Boerenkrijglaan 27
 • Burgerhuis Boerenkrijglaan 35
 • Kasteeldomein gravin Jeanne de Merode Boerenkrijglaan 61-63 en Hollandse dreef 1-3
 • Hoeve in U-vorm Breerijt 35
 • Kasteel de Merodedreef 128
 • Architectenwoning de Merodedreef 46
 • Kapel van de Huypensberg de Merodedreef
 • Langgestrekte hoeve Eikelstraat 2
 • Hoekhuis Grote Markt 1
 • Burgerhuis Grote Markt 19
 • Hoekhuis Grote Markt 4
 • Eclectisch gebouwencomplex Grote Markt 45
 • Burgerhuis Grote Markt 48
 • Betonnen brugjes over de Kleine Laak Grote Markt 52 en 59
 • Brouwerij Grote Markt 53
 • Burgerhuis Wit Leeuwken Grote Markt 54
 • Burgerhuis Grote Markt 55
 • Burgerhuis Grote Markt 60
 • Burgerhuis Grote Markt 61
 • Burgerhuis Grote Markt 62 en 63
 • Lindeboom Grote Markt
 • Monument Graaf Henri de Merode Grote Markt
 • Burgerhuis Hovenierstraat 5
 • Stadswoning Nieuwstraat 37
 • Dorpswoning Nieuwstraat 45
 • Arbeiderswoningen Nieuwstraat 49-57
 • Villa van 1912 Polderstraat 20
 • Burgerhuis Polderstraat 28
 • Kasteel de Merode Polderstraat 51
 • Sluis- of stuwsysteem Trammetje Rietstraat
 • Staande wip Rietstraat
 • Neogotisch kapelletje Rietstraat
 • Decanale kerk Sint-Lambertus Sint-Lambertusstraat 2
 • Dekenij Sint-Lambertusstraat 4
 • Hoevetje Spikdorenhoeve Spikdorenveld 21
 • Godshuis Verlorenkost 1
 • Rijkswachtkazerne Vismarkt 24
 • Hoekhuis Wolfstraat 2
 • Gedenkteken Zandberg

Zoerle-Parwijs

 • Hoeve Broekstraat 24
 • Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel Fanfarestraat
 • Zandkapel en Lourdesgrot Jaak Lemmenslaan 25
 • Burgerhuis Jaak Lemmenslaan 6
 • Parochiekerk Sint-Niklaas Kerkstraat 9
 • Gedenkteken Jacobus Nicolaus Lemmens Kerkstraat
 • Langgestrekte hoeve Olenseweg 9
 • Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gedurigen Bijstand Oude Zoerlebaan 109
 • Hoekhuis Sint-Antoniusstraat 10
 • Dorpswoningen Sint-Antoniusstraat 6-8, 7-11
 • School en onderwijzerswoning Sint-Niklaasstraat 18
 • Dorpswoning Sint-Niklaasstraat 26
 • Hoekhuis Smissenhoekstraat 2-4
 • Dorpswoning Zoerledorp 1
 • Dorpsvilla's Zoerledorp 11-13
Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak