Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft je enige zekerheid over de mogelijkheden van een bepaald bouwproject of over de verkaveling van een grond nog voor je de eigenlijke aanvraag indient. Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en geeft aan of het beoogde project voor een vergunning in aanmerking komt. Het attest heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Meer info

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak