Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen kunnen een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen bij de dienst burgerzaken. Beide personen moeten daarbij aanwezig zijn.

Je kan het wettelijk samenwonen achteraf bewijzen met een attest van wettelijke samenwoning.

Voorwaarden om wettelijk samen te wonen

 • je bent minstens 18 jaar
 • je bent juridisch bekwaam om contracten af te sluiten
 • je bent niet getrouwd of wettelijk samenwonend met iemand anders
 • je bent beiden gedomicilieerd op hetzelfde adres

Nodig om een verklaring af te leggen

 • jullie identiteitskaarten
 • als je niet-Belg bent: een geboorteakte, een bewijs van ongehuwde staat of echtscheiding, een bewijs van nationaliteit, eventueel met legalisatie en beëdigde vertaling

Bedrag

Gratis

Hoe beëindigen?

 • door het overlijden van een van de partners
 • door het huwelijk van een van de partners
 • door een gezamenlijke verklaring van beëindiging bij de gemeente waar een van de partners woont
 • door een eenzijdige verklaring van beëindiging bij de gemeente waar je woont
  In dit geval moet je de kosten voor de bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner betalen. Die kunnen tot 200 euro bedragen.

Voor meer info over wettelijk samenwonen kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak