Aangifte overlijden

Elk overlijden moet officieel vastgesteld worden. Als het overlijden thuis gebeurt, moet je je huisarts of de dokter van wacht waarschuwen. Die stelt het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op. Bij een overlijden in het ziekenhuis zorgt het ziekenhuis daarvoor. Vervolgens wordt het overlijden aangegeven bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis van de gemeente van overlijden. Dat geldt ook bij de ontdekking van een lijk. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. De dienst burgerzaken stelt de overlijdensakte of akte van overlijden op zodat de begraving kan geregeld worden.

Als de overledene beslist had zijn lichaam aan de wetenschap te schenken of organen af te staan, moet je het ziekenhuis daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Nodig

  • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • de identiteitskaart van de overledene
  • de identiteitskaart van de aangever
  • het trouwboekje van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of geweldadig overlijden moet u enkele extra documenten meebrengen

  • een proces-verbaal van de politie
  • de toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings 
Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak