Akte van overlijden

Na een overlijden maakt de dienst burgerzaken een overlijdensakte of akte van overlijden op.  Een overlijdensakte bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de akte nodig om toestemming te geven voor het vervoer en de begraving of de crematie van de overledene. De akte van overlijden wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

Voor een afschrift of een uittreksel van een akte van overlijden kan je in elke Belgische gemeente terecht. In Westerlo vraag je dat online aan via het e-loket burgerzaken of bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Als het uittreksel dient voor gebruik in het buitenland kan je er ook een meertalig uittreksel aanvragen.

Wie kan een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte aanvragen?

  • de echtgenoot of echtgenote
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd), de bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn en de erfgenamen
  • advocaten en notarissen, mits motivatie

Bedrag

Gratis

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak