Wilsverklaring euthanasie

Bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis kan je een wilsverklaring euthanasie laten registreren. Daarin staat wat er moet gebeuren als je door ongeval of ziekte aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening lijdt, je niet meer bij bewustzijn bent en deze toestand volgens de wetenschap onomkeerbaar is.

Hoe kan je je wilsverklaring laten registeren?

De registratie van een wilsverklaring euthanasie gebeurt met het aangifteformulier  (zie hierboven). De wilsverklaring moet je in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen op papier zetten. Minstens een van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of materiëel belang hebben bij de dood van de aanvrager. Men kan in de wilsverklaring een of meer vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. De behandelende arts, de geraadpleegde arts en de leden van het verplegend team kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden. Medewerkers van de dienst burgerzaken kijken na of de wilsverklaring voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Hoe lang geldig?

  • Wilsverklaring euthanasie van voor 2 april 2020: maximum 5 jaar
  • Wilsverklaring euthanasie na 2 april 2020 ingevuld en ondertekend: onbeperkt geldig in tijd

Meer info vind je op de websites van de Vlaamse overheid en LEIF.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak