Bedrijfsafval

Waar blijf je als bedrijf met je bedrijfsafval?

Ook bedrijven en ondernemingen kunnen met bedrijfsafval dat gelijkgesteld kan worden met huishoudelijk afval terecht op het recyclagepark in de Oevelse dreef in Tongerlo en bij de huisvuilophalingen. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om een contract af te sluiten met een commerciële huisvuilophaler. Specifiek bedrijfsafval en grote hoeveelheden zijn niet gelijk te stellen met huishoudelijk afval.

Ophaling huisvuil

Wie in Westerlo commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteiten uitoefent, kan toetreden tot het DIFTAR-systeem. Dat doe je door contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het gratis nummer 0800 97 687. Bedrijven die toetreden tot het DIFTAR-systeem kunnen restafval, GFT, papier en karton, grof vuil en PMD meegeven met de huisvuilophaling.

Bedrijven kunnen er echter ook voor kiezen om hun bedrijfsafval mee te geven met een commerciële ophaler. Daarvoor moet je zelf de afvalmarkt verkennen, maar heel wat bedrijven uit Westerlo hebben ook samen een contract afgesloten met een welbepaalde afvalophaler. Wie toetreedt tot die vereniging kan aan de afgesproken voorwaarden afval meegeven. Voor meer info hierover kan je contact opnemen met Marc Verbiest van De Beeltjes op marc@debeeltjes.be en 014 54 66 94.

Recyclagepark

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen met hun bedrijfsafval ook terecht op het recyclagepark (vroegere naam containerpark) in de Oevelse dreef 35 in Tongerlo. Ook in het recyclagepark geldt het DIFTAR-principe: voor sommige afvalsoorten moet je betalen per kilo afval, andere afvalsoorten kan je er gratis kwijt. Wie het recyclagepark op wil, gebruikt daarvoor zijn identiteitskaart. Bedrijven kunnen een eigen toegangskaart kopen bij het onthaal op het gemeentehuis.

Specifiek bedrijfsafval

De huisvuilophaling en het recyclagepark zijn niet bedoeld voor specifiek bedrijfsafval of zeer grote hoeveelheden. Daarvoor neem je als bedrijf het best contact op met een commerciële afvalophaler.

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak