DIFTAR

DIFTAR is de naam van het systeem voor de ophaling van huisvuil waarbij het restafval en het GFT-afval dat je aanbiedt gewogen worden. Dat gebeurt met een gegevens-chip in je vuilnisbak.

Tarieven

 • vaste kost voor de afvalophaling: 3,36 euro per maand (inclusief grijze restafvalcontainer en gele container voor papier en karton)
 • GFT-afvalcontainer: 0,50 euro per maand
 • restafval: 0,24 euro per kilo meegegeven afval
 • GFT-afval: 0,10 euro per kilo meegegeven afval
 • ophaling van papier en karton, glas en textiel: gratis

Hoe betaal je?

 • Als nieuw aansluitpunt krijg je een uitnodiging voor het betalen van een voorschot. Je stort dat voorschot op de DIFTAR-rekening van de gemeente. De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 50 euro.
 • Maandelijkse betaal je met dat voorschot een vast bedrag van 3 euro voor het gebruik van de restafvalcontainer, de ophaling aan huis van PMD en van papier en karton en de verwerking en recyclage ervan en de toegang tot het recyclagepark. Voor het gebruik van een groene GFT-afvalcontainer betaal je bijkomend 0,50 euro per maand. 
 • Bij elke lediging van jouw container wordt een bedrag van jouw saldo afgehouden: het tarief per kilogram x het aantal aangeboden kilo’s. Het aantal gewogen kilo’s wordt afgerond naar een volledige of een halve kilo. Per aansluitpunt ontstaat zo individueel een overzicht van de aangeboden kilo’s afval.
 • Drempelbedrag
  Zodra je saldo onder het drempelbedrag van 10 euro komt, krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging. Die wordt verstuurd door IOK Afvalbeheer in opdracht van de financieel directeur van de gemeente.
 • Slimme factuur
  Een slimme factuur betekent dat het bedrag van je volgende factuur berekend wordt op basis van je persoonlijke afvalproductie. Op basis van de meegegeven hoeveelheid afval en de jaarlijkse vaste kost wordt een voorschot bepaald. Indien je afvalproductie gelijk blijft, kom je hiermee 1 jaar toe, dat is de slimme factuur.

Hoe wordt het afval gewogen?

Om te weten hoeveel afval je meegeeft, wegen we het restafval en GFT bij de ophaling. In de grijze en groene afvalcontainers zit een gegevens-chip. Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend. Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus niet aangerekend. In de chip worden je adresgegevens, containertype (restafval of GFT) en containergrootte, unieke code en unieke containernummer en de gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht) bijgehouden. Die gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude altijd uitgesloten is. De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Een overzicht hiervan vind je op elke nieuwe betalingsuitnodiging.

Wat moet je doen bij een verhuizing?

De afvalcontainers horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres, maar laat ze staan. Het aanvragen en laten blokkeren van je afvalcontainers kan via het mutatieformulier hieronder.

 • Als je verhuist naar een andere gemeente wordt het resterende saldo teruggestort op jouw rekening.
 • Als je naar een ander adres in de gemeente verhuist, wordt je betaalde voorschotbedrag verder gebruikt op je nieuwe adres.
 • Als de nieuwe inwoners op je vorige adres ingeschreven zijn, worden zij de nieuwe referentiepersonen van de afvalcontainers.

doc bestandDIFTAR mutatieformulier 2021.doc (34 kB)

Je afvalgegevens bekijken via Mijn Diftar

Op www.mijndiftar.be kan je je met je rijksregisternummer en een paswoord registreren. Daar krijg je een overzicht van je containers en van de voorbije ophalingen, van het aantal kilo’s dat je meegaf, van het saldo van je DIFTAR-rekening, van je afvalevolutie en van je persoonlijke gegevens. Na je registratie geniet je van bijkomende voordelen. Zo kan IOK Afvalbeheer je verwittigen bij wijzigingen met de afvalinzameling bijvoorbeeld bij winterweer en krijg je tips om minder huisvuil en GFT te bekomen. Via mail krijg je onmiddellijk de juiste informatie.

Contact

DIFTAR-infolijn
0800 97 687 (gratis)
Gesloten
Gesloten
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00