Grof vuil

Grof vuil wordt een maal per maand en enkel op afroep opgehaald. Bel daarvoor ten laatste drie werkdagen op voorhand naar IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft (je moet geen stickers meer kleven). Het grof vuil wordt gewogen. Je betaalt 0,24 euro per kilo. Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.

Je kan met grof vuil ook op het recyclagepark terecht. Ook dan bedraagt het tarief 0,24 euro per kilo.

Wat wel?

Restafval dat omwille van grootte of aard niet in de restafvalcontainer past zoals matrassen, tapijten en zetels.

Wat niet?

autobanden - snoeihout - houtafval en metalen - bouw- en sloopafval - elektrische en elektronische apparaten - treinbilzen - roofing - pvc

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30