Legalisatie van documenten

Legalisatie is een procedure om officiële documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Autoriteiten in het ene land weten dan zeker dat het document is afgeleverd conform de wetgeving van dat land. Meerdere elementen bepalen of je een legalisatie nodig hebt. Een apostille is een legalisatie.

Legalisatie van Belgische documenten

Een document afgeleverd door de dienst burgerzaken kan je laten legaliseren. Je komt naar het loket van de dienst burgerzaken op het gemeentehuis en vraagt om een legalisatieprocedure. De medewerker van de dienst burgerzaken noteert je gegevens en een e-mailadres. Ja zal via dit e-mailadres een bericht ontvangen van de dienst legalisaties bij de FOD Buitenlandse Zaken om een betaling te doen van 20 euro. Zodra die 20 euro betaald is, ontvang je het document met bijhorende legalisatie in je mailbox.

Je kan ook rechtstreeks bij de dienst legalisaties bij de FOD Buitenlandse Zaken terecht. Meer informatie vind je op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Legalisatie van buitenlandse documenten

Een document afgeleverd door een buitenlandse instantie dat je in België wenst te gebruiken, moet gelegaliseerd en vertaald worden. De legalisatie gebeurt door de dienst Buitenlandse Zaken in het land waar het document afgeleverd is. De vertaling moet in België gebeuren door een beëdigde vertaler. Voor meer informatie kan je terecht op de ambassade of het consulaat van je land.

Voor de meerderheid van de Europese landen is de legalisatie van documenten niet meer nodig.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak