Lijst van gezworenen

De lijst van gezworenen is een lijst met namen van personen die in aanmerking komen om als jurylid te zetelen in het Hof van Assisen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

  •  Ingeschreven bent op de kiezerslijst van de laatste verkiezingen in Westerlo
  •  Niet ontzet bent uit het kiesrecht
  •  Tussen 28 en 65 jaar oud bent
  •  Kan lezen en schrijven
  •  De taal begrijpt die tijdens het assisenproces gebruikt wordt

Procedure

De lijst van juryleden wordt door lottrekking bepaald en wordt om de vier jaar samengesteld op basis van de kiezerslijst. Als je uitgeloot bent, krijg je een witte kaart met begeleidende brief. Deze kaart moet je invullen, ondertekenen en binnen acht dagen aan de dienst burgerzaken bezorgen. Op basis van de inlichtingen (ingewonnen via de witte kaarten) worden bepaalde personen zoals magistraten uit de lijst geschrapt. De gemeentelijke lijsten worden later samengevoegd tot een provinciale lijst.

 

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak