Geslacht veranderen

Komt het geslacht in je geboorteakte niet overeen met je genderidentiteit? Dan kan je dat zonder medische voorwaarden laten aanpassen in de akte en op je identiteitskaart.

Procedure

De procedure bestaat uit drie stappen.

  1. Je overhandigt een verklaring aan de dienst burgerzaken waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. De dienst burgerzaken geeft je een ontvangstdocument en een infobrochure mee.
  2. Je komt een tweede keer langs bij de dienst burgerzaken en bevestigt je eerste verklaring, minimum drie en maximum zes maanden na de eerdere aangifte. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. 
  3. Vervolgens maakt de dienst burgerzaken een akte van geslachtswijziging op. Ook zal je rijksregisternummer veranderen en moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Meer info kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid

Bedrag

Gratis

Nodig

  • je identiteitskaart
Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak