Rijksregisternummer

Het rijksregisternummer is een unieke gebruikersidentificatie verbonden aan elke burger ingeschreven in België. Het hergebruik van een identificatienummer dat reeds eerder werd toegekend, wordt volledig uitgesloten.

Waar kan ik het vinden?

Het rijksregisternummer staat vermeld op je identiteitskaart of vreemdelingenkaart.

Hoe is het samengesteld?

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers volgens een bepaalde structuur.

  • eerste 6 cijfers = geboortedatum volgens het formaat JJMMDD
  • volgende 3 cijfers = dagteller van de geboorten: oneven voor mannen, even voor vrouwen 
  • laatste 2 cijfers = controlenummer

Controle

Het controlenummer wordt berekend door het getal van negen cijfers, dat gevormd wordt door de aaneenschakeling van de geboortedatum en het reeksnummer, te delen door 97. De rest van deze deling wordt van 97 afgetrokken. Het verschil is het controlenummer.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten