Voornaam veranderen

Je kan je voornaam laten veranderen bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar je woont.

Voorwaarden

  • Je bent meerderjarig. Als je minderjarig bent, dan kunnen je ouders of voogd de aanvraag doen
  • Je bent Belg of erkend als vluchteling of als staatloze

Procedure

Je meldt je persoonlijk bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis om vervolgens samen een aanvraagformulier in te vullen. Nadat je het aanvraagformulier volledig ingevuld hebt, heeft de ambtenaar drie maanden tijd om bijkomend advies aan de Procureur des Konings te vragen of om een akte van voornaamsverandering op te maken. Zodra de akte van voornaamsverandering is opgemaakt, word je gecontacteerd om een nieuwe identiteitskaart en meestal ook een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Bedrag

Gratis

Nodig

  • Je identiteitskaart
  • Indien je in het buitenland geboren bent, een geboorteakte, eventueel met legalisatie en vertaling

 

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten