Papieren vreemdelingkaart

Beschrijving

Een attest van immatriculatie (AI), ook wel een papieren vreemdelingenkaart of een oranje kaart genoemd, is een tijdelijk verblijfsdocument. Met dit document kan je niet reizen. Het wordt uitgereikt aan niet-EU burgers die een bepaalde procedure opgestart hebben. 

Wie

 • Verzoeker om internationale bescherming (in procedure)
  Als je een verzoek om internationale bescherming (vroeger: asielaanvraag) hebt ingediend, krijg je een AI in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

 • Familielid van een derdelander (in procedure)
  Als familielid van een derdelander krijg je een AI als u een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. Je behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over je aanvraag is.

 • Derdelands familielid van een Unieburger of Belg
  Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijg je een AI als je de gezinshereniging in België aanvraagt. Je behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.
 • Derdelands student (in procedure)
  Als derdelands student krijg je een AI als er nog geen definitieve beslissing is over je verblijfsstatuut.
 • Medische regularisatie (9ter) (in procedure)
  Als je een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvang je een AI op voorwaarde dat je aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole.
 • Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
  Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvang je een AI als je na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om je medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.
 • Niet-begeleide minderjarige (NBMV)
  Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijg je een AI als je een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing wordt gevonden.

Bedrag

 • 5 euro
 • Het verlengen van de oranje kaart is gratis

Wat meebrengen

 • Een pasfoto van maximum 6 maanden oud die voldoet aan de kwaliteitseisen
 • Bijlage 25 of 26 in geval van asielzoeker
Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak