Verbintenis tot tenlasteneming

Met een verbintenis tot tenlasteneming stel je jezelf financieel verantwoordelijk voor een niet-Europeaan die naar België komt. En dat voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring. Het gaat hier over visumplichtige en niet-visumplichtige niet-Europeanen.

Procedure

Indien je je garant wil stellen voor een niet-Belg, bied je je aan bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven om een formulier van verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) te verkrijgen.

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de ambtenaar het ingevulde formulier en wordt het origineel teruggegeven aan de garant. De garant stuurt dit origineel naar de visumaanvrager op, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

Niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat

Indien de visumaanvraag ingediend wordt in een niet-Belgische ambassade, wordt het ingevulde formulier eerst naar dienst vreemdelingenzaken gestuurd voor goedkeuring van de inkomsten van de garant. Deze aanvraag duurt 7 à 8 weken. In dit geval moet het bewijs van inkomsten meegebracht worden naar de gemeente. Je wordt telefonisch verwittigd indien het document afgehaald kan worden. De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

Nodig

Bedrag

Gratis

Meer informatie over de voorwaarden, de procedure en de gevolgen om garant te zijn, vind je op de website van Agentschap inburgering en integratie.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten