Vuurwerk

In de gemeente Westerlo is het verboden om vuurwerk, feestgeschut en kanonschoten af te steken en om voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, ook op oudejaarsavond. Dat verbod staat ingeschreven in artikel 61 van de politiecodex.

De burgemeester kan afwijkingen hierop toegestaan. Dat kan door minstens 14 dagen op voorhand een aanvraag in te dienen bij de milieudienst. Dat kan per e-mail of per brief met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, het adres of het perceelnummer waar het vuurwerk plaatsvindt en de datum, het uur en de duur van het vuurwerk. De voorwaarden van de toelating moeten nageleefd worden.

Hinder van (niet-vergund?) feestvuurwerk? Inbreuken op de politiecodex kan je melden bij de lokale politie. Zij kunnen een proces-verbaal opstellen. Omdat het over een inbreuk op de politiecodex gaat, staan er gemeentelijke administratieve sancties op (GAS).

Voor professioneel spektakelvuurwerk is een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Daarvoor laat je het best een aanvraag opstellen door de vuurwerkmaker die je inhuurt. Voor dit soort vuurwerk moet de brandweer een advies geven. Je dient de aanvraag het best zes weken op voorhand in.

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Lokale politie
Veiligheidscentrum de Marly
de Merodedreef 15
2660 Westerlo
België
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
Gesloten
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00