Bermbeheer

Beschrijving

De gemeente staat in voor het onderhoud van wegbermen langs openbare wegen. Het onderhoud gebeurt volgens het bermdecreet, dit betekent een eerste maaibeurt vanaf half juni en een tweede maaibeurt vanaf half september. Het maaisel wordt verwijderd van alle bermen. Het doel van deze werkwijze is een verarming van de bodem, waardoor zich meer planten- en diersoorten kunnen ontwikkelen. Bermen gelegen in bebouwd gebied vallen niet onder de toepassing van dit besluit. Onderneem zelf geen actie om de wegberm te maaien!

Ecologisch bermbeheer dankzij bermbeheerplan

Ecologisch bermbeheer beoogt een bloem- en soortrijke berm te krijgen door een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materieel en zonder bestrijdingsmiddelen. Je krijgt een waardevolle bloemrijke berm en een grote diversiteit in fauna met onder andere vlinders en andere insecten. Dit plan vormt de basis voor een verantwoord ecologisch, technisch en financieel haalbaar bermbeheer.

Het bermbeheerplan bestaat uit

  • een inventaris van de bermen langs de gemeentewegen in beheer van de gemeente
  • de aanduiding van het type vegetatie, de breedte en de waardering van de bermen
  • de concrete uitwerking van het beheer met de technische aspecten en kaarten

Per straat is een fiche opgemaakt waarin het volgende opgenomen is:

  • de belangrijkste technische kenmerken van de bermen die erlangs gelegen zijn
  • de dominerende, (bloei)aspectbepalende en zeldzame of vermeldingswaardige soorten in de bermen
  • het bermtype
  • welk beheer er moet gevoerd worden om dit bermtype te behouden of op te waarderen

Bij het opstellen van het beheerplan is uitgegaan van de samenstelling en de potentie van de vegetatie in de bermen. Bij het uitwerken van de concrete beheermaatregelen werd naast de ecologische doelstellingen echter ook rekening gehouden met de technische en financiële haalbaarheid van het ecologisch beheer. Wens je te weten welk bermbeheer in jouw straat gevoerd wordt of wil je meer info over ecologisch bermbeheer? Neem dan gerust contact met de milieudienst.

pdf bestandBermbeheerplan kaart 2 overzichtskaart vegetatietypes (59 kB)

pdf bestandBermbeheerplan kaart 3 indeling straten volgens beheertypes (232 kB)

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak