Buurtinformatienetwerken

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen inwoners van een bepaalde wijk, de lokale politie en de lokale overheid, met de bedoeling om informatie uit te wisselen. Het doel is om een veilige en leefbare woon- en/of werkomgeving te realiseren door maximaal in te zetten op preventie. Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politietaken op zich neemt.

Heb je interesse om ook in jouw buurt een buurtinformatienetwerk te starten? Neem contact op met je wijkagent op 014 53 96 00.

11 BIN's in Westerlo

 • BIN Oevel Oost in Oevel
 • BIN Oevel West in Oevel
 • BIN-Z Westelpark in Oevel
 • BIN Schapenschuurweg in Oosterwijk
 • BIN BINBlok in Tongerlo
 • BIN Leyse Hoeve in Tongerlo
 • BIN Kapel in Voortkapel
 • BIN Witven in Voortkapel
 • BIN De Bist in Westerlo 
 • BIN-Z Parel der Kempen in Westerlo
 • BIN De Zoelse Keten in Zoerle-Parwijs

Aan de grenzen van de BIN-zones staan BIN-borden.

Doelstellingen BIN

 • het veiligheidsgevoel in de buurt verhogen
 • de sociale samenhang in de buurt ver sterken
 • misdrijven helpen voorkomen
 • informatie uitwisselen
 • samenwerking tussen buurtbewoners, politie en lokale overheid

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een samenwerkingsverband van bewoners van een bepaalde buurt. Deze samenwerking (=partnerschap) is een uiting van basispolitiezorg. Elk BIN dat opgericht wordt en voldoet aan de wettelijke voorwaarden onderschrijft een charter met de lokale overheid en met de lokale politie. Onder leiding van een coördinator en gesteund door de politiediensten wisselen ze wederzijds informatie uit. De BIN-coördinator wordt ondersteund door een aantal straatverantwoordelijken. Zij vormen de ruggengraat van het BIN-team. Alle andere bewoners die aangesloten zijn, maar niet actief deelnemen aan het BIN noemt men BIN-medewerkers. Elk BIN wordt begeleid door een wijkagent. Een BIN is zeker geen burgerwacht of organisatie die geweld mag gebruiken, mag patrouilleren of de politie vervangen of zich met hun actie inlaat of in hun plaats optreedt. Zulke private milities zijn bij wet verboden.

Hoe werkt het?

De BIN-medewerkers maken bij het minste onraad (verdachte gedragingen, personen, voertuigen of leurders) melding van deze feiten op het gratis telefoonnummer 101.

Stel dat je ziet dat iemand probeert om in een huis in te breken. Dan verwittig je de 101. De 101 zal een bericht opstellen dat automatisch ingesproken wordt op de telefoonnummers van alle aangesloten leden van het netwerk. Zo wordt de hele buurt in een mum van tijd gealarmeerd. Er wordt dan aan de buurt gevraagd om alert te zijn, op de uitkijk te staan (niet buiten rondlopen!) en nieuwe feiten onmiddellijk terug door te geven aan de 101.

Als je niet opneemt of bezet bent, probeert de centrale je even later een tweede keer te contacteren. Als je een antwoordapparaat (of voicemail) hebt, dan wordt het bericht daarop ingesproken.
Voor het versturen van deze dringende berichtgeving voor het BIN heeft de politie Zuiderkempen een overeenkomst met BE-ALERT. BE-ALERT is een alarmeringsplatform dat lokale overheden toelaat om alarmeringsberichten te versturen. De BIN-werking is een uitbreidingsmodule aan dit communicatieplatform.

Wat kost het?

 • Het lidmaatschap van je BIN is gratis.
 • De coördinator en het team van straatverantwoordelijken zijn vrijwilligers.
 • De aansluiting op BE-ALERT wordt gedragen door Politie Zuiderkempen.
 • Andere kosten zoals de uitgave van een infokrantje of het plaatsen van binborden langs de weg worden gedragen door de gemeente.

Zie ook 

www.besafe.be


 

Contact

Lokale politie
Veiligheidscentrum de Marly
de Merodedreef 15
2660 Westerlo
België
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
Gesloten
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00