Wateroverlast

Bij extreme weersomstandigheden wordt nationaal het telefoonnummer 1722 (website www.1722.be) geactiveerd. Meldingen over schade kan je ook doen via het e-loket van Brandweer Zone Kempen. Dat is bijvoorbeeld wanneer de straat of je kelder onder water staat of er schade is aan het dak. Als iemand in gevaar is bel je het noodnummer 112.

Zandzakjes nodig?

De gemeente heeft een voorraad zandzakjes in het technisch centrum in de Oevelse dreef 33 in Tongerlo. Die zandzakjes dienen in de eerste plaats voor acute gevallen van wateroverlast. De brandweer neemt in dat geval contact op met het technisch centrum van de gemeente. Die brengt de zakjes ter plaatse.

Heb je preventief zandzakjes nodig omdat je woning de volgende uren of dagen zou kunnen overstromen? Dan kan je gratis zandzakjes ophalen bij het technisch centrum in de Oevelse dreef 33 in Tongerlo. We helpen je met het vullen van de zakjes. Op voorhand bellen is niet nodig. Buiten de kantooruren verwittig je de brandweer (telefoon 014 28 78 00). Je kan de zakjes een aantal weken bewaren. Ze gaan echter niet eeuwig mee. Ze worden ook niet opgehaald na gebruik, je kan ze eventueel en als ze nog in goede staat zijn wel terugbrengen naar het technisch centrum.

Knelpunten

Na de wateroverlast gaat men vaak op zoek naar de oorzaak van de wateroverlast. Een verstropte riolering, een slechte afwatering,... Met opmerkingen over de knelpunten kan je terecht bij Meldpunt Westerlo.

Vergoeding van de schade

Voor de vergoeding van de schade richt je je in de eerste plaats tot je brandverzekering. In bepaalde gevallen kan je een beroep doen op een tussenkomst van het rampenfonds. Die tussenkomst kan je laten registreren via Meldpunt Westerlo. Het helpt alvast als je tijdens en na de wateroverlast foto's neemt van de schade en een eigen inventaris van de schade maakt: wat is er beschadigd en hoeveel bedraagt die schade.

Preventief

Woon je op een plaats die geregeld getroffen wordt door overstromingen, dan kan je je daarop (in zekere mate) voorbereiden.

 • Voorzie verwarming op de bovenverdieping.
 • Maak de (stookolie)tanks vast.
 • Zorg ervoor dat er geen meubels staan op plaatsen die gemakkelijk overstromen.
 • Zaag een plaat uit fineerhout of triplex om je deuren dicht te stoppen als het water stijgt.
 • Bewaar belangrijke papieren, een eerstehulpkit, en, indien mogelijk, een telefoon op de bovenverdieping.
 • Bewaar permanent een aantal zandzakjes op een droge plaats.

Wat kan je zelf doen bij wateroverlast?

 • Als het water stijgt, vraag dan hulp aan vrienden en buren om zoveel mogelijk goederen te verplaatsen.
 • Draag alle waardevolle voorwerpen naar boven.
 • Verhuis wat kan.
 • Maak met zandzakken kleine dammen voor kelderramen en drempels.
 • Plaats een triplexplaat op de aanslag van de deur en dicht de deur met silicone om het water zo goed mogelijk tegen te houden.
 • Evacueer je wagen en/of caravan.
 • Zet de branders van de stookolieketels af.
 • Zet het gas en de verwarming af.
 • Volg het nieuws op de openbare omroep en www.westerlo.be zodat je op de hoogte blijft van het verloop van de situatie.
 • Ga niet door de overstroomde zone, noch te voet, noch met de auto.

Bij evacuatie

Bij zware overstromingen kan een evacuatie noodzakelijk zijn. Word je door de brandweer, politie of vrijwilligers van de civiele bescherming gevraagd je woning te verlaten, doe dit dan onmiddellijk. Voor je je huis verlaat, neem je het best de volgende punten ter harte:

 • Voorzie droge kledij en laarzen.
 • Schakel de elektriciteit uit en sluit uw woning af.
 • Kan je niet terecht kunt bij familie of vrienden, dan volg je de instructies van de veiligheidsdiensten.

Na een overstroming

 • Eenmaal het water zich heeft teruggetrokken, is er nog werk aan de winkel.
 • Neem foto's van de overstroomde plaatsen in uw woning en verzamel de facturen van beschadigde voorwerpen. Deze zal u nodig hebben om uw schadevergoedingsdossier in te vullen.
 • Bij Meldpunt Westerlo kan je nog extra inlichtingen krijgen om je aanvraag voor een schadevergoeding op te stellen.
 • Ontsmet je huis met bleekwater.
 • Verlucht en verwarm de kamers van je woning.
Lokale politie
Veiligheidscentrum de Marly
de Merodedreef 15
2660 Westerlo
België
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
Gesloten
08:00 - 19:00
Brandweer Zone Kempen
Veiligheidscentrum de Marly
de Merodedreef 13
2260 Westerlo
België
Meldpunt Westerlo
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 40
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
Wateroverlast en overstromingen