Adresopzoekingen

Ben je op zoek naar het adres van iemand? De dienst burgerzaken mag dit maar in een beperkt aantal gevallen geven. Privégegevens zijn bij wet beschermd. 

Strenge voorwaarden

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verbiedt dat er zomaar informatie uit het bevolkingsregisters doorgegeven wordt. Enkel voor bijvoorbeeld een rechtsprocedure of een ingebrekestelling kan je op schriftelijk en gemotiveerd verzoek een uittreksel krijgen.

Eigen gegevens

Iedereen kan een uittreksel of attest krijgen als de informatie die het bevat op hem of haar van toepassing is. Je kan je eigen gegevens ook raadplegen en attesten afdrukken op mybelgium.be en op mijn dossier.

Niet toegelaten opzoekingen

  • aanvragen van burgers over niet-verwante derden (bijvoorbeeld in het kader van (school)reünies)
  • aanvragen van redacties van bijvoorbeeld televisieprogramma's of kranten
  • aanvragen van vrijetijdsorganisaties die adresgegevens van een bepaalde doelgroepen vragen (bijvoorbeeld een jeugdbeweging die de adressen vraagt van alle zesjarigen in een bepaalde buurt).

Als je een dringende boodschap hebt voor iemand uit de gemeente waarvan je het adres niet hebt, dan kan de dienst burgerzaken er wel voor zorgen dat je brief wordt doorgestuurd. De persoon in kwestie kan dan zelf kiezen om met jou contact op te nemen.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak