Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Beschrijving

Elke adreswijziging moet je aangegeven bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen na je verhuis. Als je dat niet doet, kan het college van burgemeester en schepenen je ambtshalve inschrijven.

Dat gebeurt nadat de dienst burgerzaken in samenwerking met de lokale politie heeft vastgesteld dat je effectief op dat adres woont. Indien je geen gevolg geeft aan de oproeping om je adres aan te geven, volgt de ambtshalve inschrijving na beslissing door het college van burgemeester en schepenen. Je wordt daarvan verwittigd met een aangetekende brief.

Je kan tegen die beslissing in beroep gaan. Dat doe je schriftelijk bij de FOD Binnenlandse Zaken.
 

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak