Politiereglement wegverkeer

Het politiereglement op het wegverkeer van 2 april 1990 bevat de verkeersregels die gelden op de gemeentewegen in Westerlo. Het politiereglement op het wegverkeer van 2 april 1990 bevat de verkeersregels die gelden op de gemeentewegen in Westerlo.  In deze gecoördineerde versie zijn alle aanpassingen opgenomen tot en met 23 mei 2022.

In het politiereglement op het wegverkeer zijn er hoofdstukken over:

 1. Verboden en beperkt verkeer (artikel 1 tot 4)
  eenrichtingsverkeer, verkeer verboden in beide richtingen, verkeersbeperkingen bij manifestaties zoals de markt, de kermissen, de thuiswedstrijden van KVC Westerlo en het handboogschieten van de Sint-Sebastiaansgilde, verboden doorgang voor vrachtwagens en ruiters
 2. Bebouwde kommen (artikel 5)
 3. Voorzieningen voor fietsers en bromfietsers (artikel 6)
  fietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers
 4. Voorzieningen voor voetgangers (artikel 7)
  oversteekplaatsen en verplichte wegen voor voetgangers
 5. Snelheidsbeperkingen (artikel 8)
  zone 70, zone 50, zone 30, snelheidsbeperking van 50 km per uur, verhoogde inrichtingen en wegversmallingen en asverschuivingen
 6. Rijbanen verdeeld in rijstroken (artikel 9)
  doorlopende en onderbroken witte strepen en witte voorsorteringspijlen
 7. Hoofdwegen (artikel 10)
  Voorrang, verkeerslichten en rotonden
 8. Stilstaan en parkeren (artikel 11)
  parkeerverbod, beurtelings parkeren, gele strepen, blauwe zones, zonaal parkeren en markt
 9. Parkeerplaatsen (artikel 12
  voor personen met een handicap,  witte overlangse markeringen, voorbehouden voor personenauto's, voorbehouden voor vrachtwagens, voorbehouden voor bussen, verplicht parkeren op de berm of het trottoir, parkeren met beperkte parkeerduur.

HOOFDSTUK l VERBODEN EN BEPERKT VERKEER

ARTIKEL 1 EENRICHTINGSVERKEER

Op de volgende wegen geldt eenrichtingsverkeer, aangeduid met de verkeersborden C1, F19 en D1 waar nodig. Het is verboden:

 • Bistplein
  op de rijbaan, gelegen ten westen van het plein, te rijden in de richting Tongerlo
 • Bistplein
  op de rijbaan, gelegen ten oosten van het plein, te rijden in de richting van de de Merodedreef
 • Bistplein
  de dichtst bij de de Merodedreef gelegen doorsteek van het plein in te rijden in westelijke richting
 • Boerenkrijglaan
  te rijden in de richting de Merodedreef op het gedeelte tussen de E.J. Van Gansenstraat en het kruispunt met de Nieuwstraat, uitgezonderd fietsen en bromfietsen klasse A. Het bord C1 wordt aangevuld met het onderbord M3, het bord F19 met het onderbord M5
 • Dennenstraat
  in het gedeelte van de Dennenstraat dat begrepen is tussen het kruispunt met de Bijstraat en het kruispunt met de Tongerlostraat , in te rijden in de richting van de Tongerlostraat, uitgezonderd voor fietsers. Bord C1 + M2 en bord F19 + M4 worden geplaatst.
 • De Roos
  te rijden in de richting Oosterwijk, uitgezonderd fietsers en bromfietsen klasse A. Het bord C1 met onderbord M3 en het bord F19 met onderbord M5 worden geplaatst.
 • de Trannoyplein
  te rijden in de richting Guldensporenlaan of Tongerlodorp, over de rijbaan gelegen links van het park
 • Emiel Stalmanslaan
  te rijden in de richting Olenseweg in het gedeelte tussen De Roos en de Olenseweg, uitgezonderd fietsen en bromfietsen klasse A. Het bord C1 wordt aangevuld met een onderbord M3 en het bord F19 met een onderbord M5.
 • Geelse straat
  komende van Aarthof, rechtdoor te rijden over de baan gelegen aan de zuidelijke kant van de kapel
 • Geelse straat
  komende van Tolhuis, rechtdoor te rijden over de baan gelegen aan de achterkant van de kapel in de richting Kapelstraat
 • Gemeentestraat
  in de richting van de kerk vanaf de rechterperceelsgrens van het gebouw (kant Kinderclub Oevel) tot aan de andere perceelsgrens (kindercrèche 't Pareltje)
 • Grote Markt
  op het gedeelte voor het standbeeld, te rijden in de richting van de hoofdverkeersader, uitgezonderd fietsen en bromfietsen klasse A. Het bord C1 wordt aangevuld met het onderbord M3 en het bord F19 wordt aangevuld met het onderbord M5.
 • Grote Markt
  op de rijbaan gelegen ten noorden van het park, te rijden in de richting van de Nieuwstraat, uitgezonderd fietsen en bromfietsen klasse A. Het bord C1 wordt aangevuld met het onderbord M3, het bord F19 met het onderbord M5.
 • Industrieweg
  deze weg op te rijden, over de rijbaan gelegen naast woning nummer 39
 • Industrieweg
  deze weg te verlaten, komende van Hulshout, links ten opzichte van de splitsing van de Industrieweg op 50 meter van de baan Heultjedorp
 • Kasteelpark
  Komende uit Hollandse dreef, rechtdoor te rijden in de richting naar het gemeentelijk zwembad langs de uiterste en rechtse toegangsweg
 • Kasteelpark
  Kasteelpark uitrijden in de richting van Hollandse dreef langs de weg, dichtst bij de openbare bibliotheek gelegen
 • Lievekensstraat
  de August Cannaertsstraat op te rijden, komende vanuit de Lievekensstraat, uitgezonderd fietsers. Bord C1 met onderbord M2.
 • Polderstraat
  in het gedeelte tussen de Vismarkt en de Grote markt te rijden in de richting van de Grote Markt
 • Schoolstraat
  gedeelte tussen parking school en Vinkenstraat, te rijden in de richting van de Vinkenstraat, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A - het bord C1 wordt aangevuld met het onderbord M5, het bord F19 met het bord M3
 • Sint-Michielsplein
  in het gedeelte tussen de Sint-Michielsstraat en de kerk te rijden in de richting van de kerk, uitgezonderd fietsen en bromfietsen
 • Verlorenkost
  in te rijden via de Kaaibeeksedijk in de richting van de Sint-Lambertusstraat, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A. Het bord C1 wordt aangevuld met het onderbord M3, het bord F19 met het onderbord M5.
 • Vismarkt
  te rijden in de richting Boerenkrijglaan, uitgezonderd fietsen en bromfietsen klasse A. Het bord C1 wordt aangevuld met het onderbord M3 en het bord F 19 met het onderbord M5.
 • Zone Reme brandweg
  te rijden in de richting van de eerste afslag rechts voor de gebouwen, in de richting van de hoofdweg

ARTIKEL 2 EENRICHTINGSVERKEER, UITGEZONDERD FIETSERS EN BROMFIETSERS

Op de volgende wegen is het verboden in een richting te rijden voor de bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen, voor motorfietsen en motorfietsen met zijspan en in de andere richting te keren, uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Het verbod is aangeduid met borden C5, C7 en het bord C33 met onderbord 'uitgezonderd fietsen en bromfietsen'.

 • Kasteelpark
  gedeelte tussen de toegang naar het gemeentehuis en de aansluiting met woning Beeltjensdreef 13, te rijden in de richting van woning Beeltjensdreef 13
 • Kerkstraat
  te rijden in de richting Jaak Lemmenslaan.
 • Oevelse dreef
  gedeelte tussen Bosstraat en toegang naar gemeentelijke magazijnen, Oevelse dreef 33 te rijden in de richting van Oevel
 • Sint-Antoniusstraat
  te rijden in de richting Zoerledorp.
 • Sint-Michielsplein
  te rijden in de richting Oeveldorp vanaf de parking voor nummer 5.
 • Spikdorenveld
  te rijden in de richting van de Koning Leopoldlaan op het gedeelte tussen de school en de Koning Leopoldlaan.
 • Wolfstraat
  te rijden in de richting Nieuwstraat, tussen woning nummer 1 en de Nieuwstraat.

ARTIKEL 3 VERKEER VERBODEN IN BEIDE RICHTINGEN

Op de navolgende wegen is alle verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsen, behoudens het anders wordt bepaald. Het verbod is aangeduid met borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsen en bromfietsen'.

 • Abdijstraat
  tussen Tongerlodorp en de weg naar de grot.
 • Abdijstraat
  tussen kruispunt Geneinde-Abdijstraat-Meulemanslaan-Boerenkrijglaan en de ingang van de abdij tot aan het kerkhof. Enkel uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd fietsen en bromfietsen.'
 • Berkenlaan
 • Biezenstraat
  tussen Tongerlodorp en de weg naar de grot.
 • Biezenstraat
  onverhard gedeelte tussen Steine Hoevestraat en kruising met Vijfhuizenstraat
 • Hollandse dreef
  tussen Kardinaal Cardijnstraat en Jagersweg. Borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer’
 • Jagersweg
  in de verbinding tussen Jagersweg en Biezenstraat (geldt niet voor landbouwvoertuigen. Borden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen’
 • Jos Geunsplein
  de weg aan de achterkant van de woningen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers klasse A.
 • Kaaibeeksedijk
 • Kerkplein
  het gedeelte links gelegen van de kerk.
 • Kleuterstraat
  tussen woning nummer 27 en het verbindingsstraatje naar het kerkhof, enkel uitgezonderd fietsen en bromfietsen. Borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd fietsen en bromfietsen'
 • Meidoornlaan
 • Oevelse dreef
  tussen Bosstraat en Torendreef. Hier wordt eveneens uitzondering gemaakt voor landbouwvoertuigen. Borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen, fietsen en bromfietsen'.
 • Spurriestraat
  afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers door middel van paaltjes ter hoogte van achterzijde perceel Heieinde 54, borden F45c worden geplaatst in de Spurriestraat ter hoogte van kruispunten met Heieinde en Duitschool
 • Verlorenkost
 • Wernee
  vanaf het straatje dat in verbinding staat met de Ponderosalaan op het grondgebied van Noorderwijk tot aan het kruispunt nabij huisnummer 6
 • Wijk Leyse Hoeve
  wordt alle verkeer verboden op de smalle verharde binnenwegen, uitgezonderd fietsers. Borden C3 met onderbord M2, uitgezonderd fietsers.
 • Wijk Teunsberg en Nieuwehoevestraat
 • Wijk Trienenkant
  wordt alle verkeer verboden op de smalle verharde binnenwegen, uitgezonderd fietsers. Borden C3 met onderbord M2 uitgezonderd fietsers.
 • Wijk Zwarte Braak
  hierin begrepen, Hoogveld, Vrijheidsstraat, Gesneuvelden-straat, Heldenstraat, Zwarte Braak, Koningin Fabiolastraat en Koning Boudewijnstraat.
 • Zoggestraat
  gedeelte tussen de Guldensporenlaan en Goorakker
 • Zoggestraat
  onverharde weg tussen woning Goorakker 11 en woning Breerijt 35

ARTIKEL 3A SCHOOLSTRATEN

Op de navolgende wegen is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. Alleen prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van de wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat. 

Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets, ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet. Borden C3 met onderbord ‘schoolstraat’ worden geplaatst, vergezeld met de gekozen uren van de schoolstraat. 

 • Stijn Streuvelsstraat
  Ter hoogte van de kruising Stijn Streuvelsstraat-Ter Voort
  Schoolstraat, volgens de uren:
  Maandag tot en met vrijdag: van 8.15 tot 8.45 uur
  Maandag: van 15.30 tot 16 uur
  Dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15.10 tot 15.40 uur
  Woensdag: van 11.50 tot 12.20 uur

ARTIKEL 3BIS VERKEERSBEPERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN PERIODIEKE MANIFESTATIES

ARTIKEL 3BIS A WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT 

Tijdens de wekelijkse marktdag is tussen 6.30 en 13.30 uur de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor markt-, post- en ocmw-voertuigen, verboden in de volgende straten (borden C3 met onderbord 'uitgezonderd markt- en postvoertuigen' en 'uitgezonderd ocmw-voertuigen vanaf 12 uur'):

 • E.J. Van Gansenstraat
  in het gedeelte tussen woning nummer 39 en de Sint-Lambertusstraat
 • Grote Markt
  volledig
 • P.E. Peetersstraat
  volledig
 • Polderstraat
  in het gedeelte tussen de Grote Markt en het kruispunt met de Vismarkt
 • Sint-Lambertusstraat
  in het gedeelte tussen de E.J. Van Gansenstraat en de Grote Markt

Gedurende dezelfde periode is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de volgende straten (borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer'):

 • Polderstraat
  in het gedeelte tussen de de Merodedreef en de Vismarkt
 • Sint-Lambertusstraat
  in het gedeelte tussen Verlorenkost en de E.J. Van Gansenstraat

ARTIKEL 3BIS B KERMIS HEULTJE

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld,

 • is de toegang voor iedere bestuurder verboden in het gedeelte van Heultjedorp dat begrepen is tussen woning nummer 4 en 24. Borden C3 worden geplaatst.
 • is de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer, verboden
  • in het deel van de Processieweg tussen de Industrieweg en de Gevaertlaan
  • in het deel van de Duivengracht tussen de Gevaertlaan en de Kathovestraat
  • in het deel van de Vijverstraat tussen de Gevaertlaan en de Kathovestraat
  • in het deel van Heultjedorp tussen nummer 24 en het kruispunt met de Pastoor Binckstraat, tussen nummer 4 en het kruispunt met de Gevaertlaan en tussen nummer 4 en het kruispunt met de Processieweg.
  • is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, verboden de Pastoor Binckstraat in te rijden in de richting Heultjedorp. Borden C1 met onderbord M3 en borden F19 met onderbord M5 worden geplaatst.
 • is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, verboden, vanaf het kruispunt met de Heultjedorp, de Kathovestraat in te rijden in de richting Gevaertlaan. Dit eenrichtingsverkeer is enkel van toepassing in het gedeelte van de Kathovestraat dat begrepen is tussen Heultjedorp en het kruispunt met de Heidebloemstraat. Borden C1 met onderbord M3 en borden F19 met onderbord M5 worden geplaatst.
 • is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, verboden vanaf de Kathovestraat de Heidebloemstraat in te rijden in de richting Gevaertlaan. Het eenrichtingsverkeer in de Heidebloemstraat geldt enkel voor het wegvak dat begrepen is tussen de Gevaertlaan en het kruispunt met de Kathovestraat. Borden C1 met onderbord M3 en borden F19 met onderbord M5 worden geplaatst.
 • Wordt de duur dat er mag geparkeerd worden op de twee parkeerplaatsen tegenover nummer 7 beperkt tot max 15 minuten.
 • De dag voor de plaatsing van de kermisattracties wordt in het gedeelte van Heultjedorp dat begrepen is tussen woning nummer 4 en 24, een parkeerverbod aangekondigd. Borden E1, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

ARTIKEL 3BIS C KERMIS OEVEL

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld, is de toegang voor iedere bestuurder verboden op de parking vooraan en achteraan de kerk in Sint-Michielsplein. Borden C3 worden aan de toegangen tot beide parkings geplaatst.

De dag voor de plaatsing van de kermisattracties wordt op beide parkings een parkeerverbod aangekondigd. Borden E1, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

ARTIKEL 3BIS D KERMIS OOSTERWIJK

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld, is de toegang voor iedere bestuurder verboden in het gedeelte van de parking voor de hoofdingang van de kerk, gelegen langs de Kerkhofstraat. Borden C3 worden aan de toegangen tot dit gedeelte van de parking geplaatst.

De dag voor de plaatsing van de kermisattracties wordt op het gedeelte van de parking waar de kermis komt te staan, een parkeerverbod aangekondigd. Borden E1, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

ARTIKEL 3BIS E    KERMIS TONGERLO

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld

 • is de toegang voor iedere bestuurder verboden op de parking rond de kerk van Tongerlo en op de parking van het Jos Geunsplein. Borden C3 worden geplaatst.
 • is de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer, verboden in het gedeelte van de Elf-Julilaan dat begrepen is tussen het kruispunt met Kerkplein en het kruispunt met de Verlindenstraat. Borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' worden geplaatst.

De dag voor de plaatsing van de kermisattracties wordt op de parking rond de kerk van Tongerlo, op de parking van het Jos Geunsplein en in het gedeelte van de Elf-Julilaan waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten een parkeerverbod aangekondigd. Het parkeerverbod in de Elf-Julilaan geldt enkel langs de zijde van het park Noels. Borden E1, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

ARTIKEL 3BIS F    KERMIS VOORTKAPEL

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld

 • is de toegang voor iedere bestuurder verboden in het gedeelte van de Nieuwebaan dat begrepen is tussen het kruispunt met Ter Voort en woning nummer 3. Borden C3 worden geplaatst.
 • is de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer, verboden in het gedeelte van de Nieuwebaan dat begrepen is tussen woning nummer 3 en het kruispunt met de Olenseweg. Borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' worden geplaatst.

De dag voor de plaatsing van de kermisattracties wordt in het gedeelte van de Nieuwebaan dat begrepen is tussen het kruispunt met Ter Voort en woning nummer 3, evenals op de parking die op dit weggedeelte van de Nieuwebaan aansluit, een parkeerverbod aangekondigd. Borden E1, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

ARTIKEL 3 BIS G KERMIS WESTERLO CENTRUM

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld is, met uitzondering voor postvoertuigen en voertuigen van hulpdiensten, de toegang voor iedere bestuurder verboden in het gedeelte van de Grote Markt dat begrepen is tussen de Rietstraat en de P.E. Peetersstraat, inclusief de parking aan hotel Geerts.

Tijdens deze dagen wordt in het gedeelte van de Sint-Lambertusstraat dat begrepen is tussen de E.J. Van Gansenstraat en de Grote Markt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

De dag voor de plaatsing van de kermisattracties wordt in voornoemd gedeelte van de Grote Markt een parkeerverbod aangekondigd. Borden E1, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

ARTIKEL 3BIS H KERMIS ZOERLE-PARWIJS

Tijdens de dagen dat de kermisattracties staan opgesteld, is de toegang voor iedere bestuurder verboden op de parking naast de evenementenhal 'De Zoerla' in de Gevaertlaan. Een bord C3 wordt aan de toegang tot de parking geplaatst.

De dag voor de plaatsing van de kermisattracties, wordt op deze parking een parkeerverbod aangekondigd. Borden E1, voorzien van een onderbord waarop de data van het parkeerverbod gelden, worden geplaatst.

ARTIKEL 3BIS I VOETBAL THUISWEDSTRIJDEN KVC WESTERLO

Vanaf drie uur voor de aanvang van de voetbalwedstrijd en tot een uur na de wedstrijd

 • is de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor de hulp- en ordediensten, verboden in het gedeelte van Goorakker dat begrepen is tussen het kruispunt met Zandberg en juist te noorden van het kruispunt met de Zoggestraat en in het gedeelte van de Zoggestraat dat begrepen is tussen het kruispunt ,met Goorakker en het kruispunt met Breerijt. Borden C3 met onderbord 'Uitgezonderd hulp- en ordediensten' worden geplaatst.
 • is de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor de hulp- en ordediensten, verboden op de meest westelijk gelegen parking van het sportcomplex die grenst aan de de Merodedreef.
 • is de toegang voor iedere bestuurder, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer, verboden in het gedeelte van Goorakker dat begrepen is tussen het kruispunt met Breerijt en het kruispunt met de Zoggestraat
 • wordt stilstaan- en parkeerverbod opgelegd in het gedeelte van Goorakker dat begrepen is tussen het kruispunt met de Zoggestraat en het kruispunt met Breerijt en dit langs beide zijden. Borden E3 worden geplaatst.
 • wordt parkeerverbod, met uitzondering voor autobussen, opgelegd in het gedeelte van Goorakker dat begrepen is tussen het kruispunt met Zandberg en het kruispunt met de Zoggestraat en dit langs beide zijden. In het gedeelte van de Zoggestraat dat begrepen is tussen Goorakker en Breerijt en dit langs beide zijden. Borden E1 met onderbord 'Uitgezonderd autobussen' worden geplaatst.
 • wordt tijdens wedstrijden die van maandag tot zaterdag voor 19 uur aanvangen, aan woning de Merodedreef 151 (Lizzy’s Nieuwe Oogst' stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd over een lengte van 10 meter. Een bord E3 met onderbord 10 meter + pijl omhoog wordt geplaatst.

ARTIKEL 3BIS J HANDBOOGSCHIETEN SINT-SEBASTIAANSGILDE

Telkens wanneer een wedstrijd of oefening met de handboog wordt gehouden aan de staande wip in de Rietstraat, wordt alle verkeer verboden in het pad dat vlak langs de staande wip loopt. Beide toegangen naar dit pad worden dan over de ganse breedte afgesloten en een bord C3 wordt geplaatst.

ARTIKEL 4    VERKEERSBEPERKINGEN VOOR BEPAALDE CATEGORIEËN VAN WEGGEBRUIKERS

Op volgende wegen is de toegang verboden voor 

ARTIKEL 4A VOERTUIGEN GEBRUIKT VOOR HET VERVOER VAN ZAKEN, UITGEZONDERD PLAATSELIJKE BEDIENING EN LANDBOUWVOERTUIGEN

Borden C23 + onderborden worden geplaatst.

 • Brandstee
  gedeelte tussen de Grote Steenweg en Hannekenshoek
 • Klaverstraat
 • Korenhoeve
  in het gedeelte dat begrepen is tussen Geneinde en de Steine-Hoevestraat
 • Meierij
 • Moestoemaatheide
  komende vanuit Tolhuis mogen, met uitzondering van landbouwvoertuigen, geen voertuigen, gebruikt voor het vervoer van zaken, Moestoemaatheide inrijden. (bord C23 + onderbord 'Uitgezonderd landbouwvoertuigen')
 • Moestoemaatheide
  komende vanuit de Van Doornelaan, zijn vanaf 350 meter voor Tolhuis, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen, geen voertuigen, gebruikt voor het vervoer van zaken, toegelaten. (bord C23 + onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen'. Een gelijkaardige signalering + onderbord 'op 350 meter' wordt aan het kruispunt met de Van Doornelaan geplaatst.)
 • Oosterwijk
 • Pastoor Binckstraat
 • Verbinding August Cannaertsstraat met Ter Voort
  zijnde de volgende straten Mussenstraat, Rooiveld, Kloosterstraat, Strateneinde en Haart
 • Verbinding Gravin de Merodestraat-Hoog Heultje met Zoerlering-Bergveld
  zijnde de volgende straten: Stippelberg - Sint-Annekestraat - Ritseldonk - Kwachtstraat (vanaf Het Locht tot aan Stippelberg) - Van Hemelstraat - De Wijk - Hulsdonk - Kolveniersstraat en De Zaart
 • Verbinding Jaak Lemmenslaan met Geneinde
  zijnde de volgende straten Zandstraat, Gooreinde, gedeelte van de Jagersweg, Overwijs en Heksenbrug
 • Verbinding Oude Zoerlebaan met Olenseweg
  langs volgende straten Rendersstraat, De Hand, Gelendel, Slachterijstraat, Groenstraat en Putstraat

ARTIKEL 4B VOERTUIGEN GEBRUIKT VOOR HET VERVOER VAN ZAKEN VAN + 3,5 TON UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN

 • Biezenstraat, Klaverstraat, Korenhoeve, Meierij, Pachterserf en Steine-Hoevestraat
  zonaal verkeersbord met reproductie van het bord C23 en vermelding '+ 3,5 ton' en 'uitgezonderd laden en lossen' + aanduiding einde van de zone 
 • Gemeentestraat
  tussen Nijverheidsstraat en rotonde Gemeentestraat-Uitbreidingsstraat-Loofven
 • Schuurveldstraat
 • Zone Pastorijstraat
  Oude Westmeerbeekseweg, Pastorijstraat, Goorbossen, Hogeheide, Goudvinkstraat, Spechtstraat, Eksterstraat, Straatje, Processieweg en Heultjedorp (in deel tussen de Processieweg en Heultjedorp 7) 
 • Zone Ploegstraat
  Oude Westmeerbeekseweg (van August Cannaertsstraat tot aan de Industrieweg), Ploegstraat, Achterheide en Lievekensstraat.

ARTIKEL 4C VOERTUIGEN GEBRUIKT VOOR HET VERVOER VAN ZAKEN + 7,5 TON, UITGEZONDERD PLAATSELIJKE BEDIENING EN LANDBOUWVOERTUIGEN

 • Asberg
  C23 + onderbord '+ 7,5 ton' + onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen' 
 • Jaak Lemmenslaan
  C23 + onder bord '7,5 ton' + onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen' 
 • Koning Leopoldlaan
  C23 + onderbord '7,5 ton' + onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen' 
 • Leistraat
  maximum 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening (borden C21 + onderbord) 
 • Zone Mechelsestraat
  De Zone Mechelsestraat bestaat uit de Beverstraat, de Bremstraat, de Hamsterstraat, de Ilsestraat tussen Hamsterstraat en Beverstraat en de Mechelsestraat vanaf het kruispunt met de Dennenstraat tot aan de grensscheiding met Olen. Zonaal verkeersbord met reproductie van het bord D23 en vermelding '+ 7,5 ton' en 'uitgezonderd laden en lossen' + aanduiding einde van de zone.
 • Zoerleberg
  C23 + onderbord '7,5 ton' + onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen' 
 • Zoerledorp
  C23 + onderbord '+ 7,5ton' + onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen' 

ARTIKEL 4D VOOR VOERTUIGEN, WAARVAN HET MAXIMUM GEWICHT HOGER IS DAN HET TOEGELATEN MAXIMUM GEWICHT VERMELD OP DE VERKEERSBORDEN

 • Gemeentestraat
  komende vanuit Nijverheidstraat vanaf de brug onder E313
 • Kerkplein Oevel
  het kerkplein voor de kerk in de deelgemeente Oevel maximum 3,5 ton.
 • Trapstraat
  maximum 3,5 ton, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. Borden C21 + onderborden.

ARTIKEL 4E VOOR VOERTUIGEN WAARVAN DE MAXIMUM LENGTE GROTER IS DAN DE TOEGELATEN MAXIMUM LENGTE VERMELD OP DE VERKEERSBORDEN

 • Vismarkt
  in de richting van de Polderstraat. Bord C25 maximum 8 meter.

ARTIKEL 4F RUITERS

 • Lindenstraat
  verboden toegang voor ruiters in het pad naast de berm van de autosnelweg, dat een verbinding vormt tussen de Lindenstraat en de Sint-Michielsstraat (bord C15).
 • Pad tussen Bovemansstraat en Hoogveld
  pad (trage weg) die verbinding geeft vanuit de Bovemansstraat met Hoogveld (borden C15)

ARTIKEL 4BIS    VOORBEHOUDEN WEGEN VOOR BEPAALDE CATEGORIEËN VAN WEGGEBRUIKERS

 • Verbindingswegje tussen Oeveldorp en Driesakker
  wordt een weg voorbehouden voor fietsers en voetgangers (borden F99a en F101a met het silhouet van een fiets en een voetganger worden geplaatst) 
 • Fabriekstraat
  het gedeelte dat begrepen is tussen de oprit van de parking van bedrijf Agfa-Gevaert nabij de August Cannaertsstraat en het kruispunt met de Wiekevorstse Goorweg wordt een weg voorbehouden voor fietsers en voetgangers (borden F99a en F 101a met het silhouet van een fiets en een voetganger worden geplaatst)
 • Fietspad Hageland-Kempenroute (spoorwegbedding)
  Voor te behouden voor fietsers en voetgangers (borden F99a en F101a met het silhouet van een fiets en een voetganger.
 • Herdersstraat
  Voor te behouden voor landbouwvoertuigen, ruiters, fietsers en voetgangers (borden F99c en F101c)
 • Verbindingsweg Rodekruisstraat-Guldensporenlaan
  Voor te behouden voor ruiters, fietsers, voetgangers en plaatselijk autoverkeer
 • Voetgangerstunnel
  Voor te behouden voor voetgangers (bord F99a)

ARTIKEL 4TRES VERKEER VERBODEN INGEVOLGE AFGESLOTEN WEG

 • Geelse straat
  ter hoogte van Tongerlodorp
 • Oude Westmeerbeekseweg
  ter hoogte van Goorbossen
 • Renderstraat (Waterstraatje)
  gedeelte tussen Renderstraat en Olenseweg

HOOFDSTUK 2 BEBOUWDE KOMMEN

Artikel 5 BEBOUWDE KOMMEN

De bebouwde kom van de deelgemeenten Tongerlo, Voortkapel, Oevel, Trienenkant, Oosterwijk, Heultje en Zoerle-Parwijs worden door middel van de verkeersborden F1 en F3 op volgende plaatsen afgebakend 

Artikel 5.1 BEBOUWDE KOM HEULTJE

 • August Cannaertsstraat
  woning nummer 25
 • Diamantweg
  aan woning nummer 16
 • Gevaertlaan
  50 meter voorbij de Pastoor Binckstraat
 • Gravin de Merodestraat
  woning nummer 48
 • Hogeheide
  nabij de aansluiting met de Oude Westmeerbeekseweg
 • Industrieweg
  woning nummer 24
 • Kathovestraat
  woning nummer 11
 • Oude Zoerlebaan
  woning nummer 15
 • Pastorijstraat
  woning nummer 75
 • Schoolstraat
  woning nummer 31

Artikel 5.2    BEBOUWDE KOM OEVEL

 • Dennenstraat
  woning nummer 54
 • Dumpelstraat
  nabij de aansluiting met de Dennenstraat
 • Gemeentestraat
  onder de brug van de E313-autosnelweg
 • Heieinde
  50 meter voor het kruispunt met de Brugstraat
 • Herderstraat
  50 meter voor het kruispunt met Heieinde
 • Ilsestraat
  nabij de aansluiting met de Dennenstraat.
 • Lindenstraat
  voor de brug van de E313 autostrade
 • Mechelsestraat
  vanaf de grensscheiding met Oosterwijk
 • Spurriestraat
  nabij de aansluiting met Heieinde
 • Tongerlostraat
  woning nummer 31

Artikel 5.3    BEBOUWDE KOM OOSTERWIJK

 • Emiel Stalmanslaan
  nabij het kruispunt met de Olenseweg
 • Hoogveld
  woning nummer 55
 • Oosterwijk
  woning nummer 30
 • Oosterwijk
  nabij kruispunt met Olenseweg
 • Zwarte Braak
  50 meter voorbij het kruispunt met de Britselaan.

Artikel 5.4    BEBOUWDE KOM TONGERLO

 • Goorken
  ter hoogte van woning nummer 68
 • Guldensporenlaan
  ter hoogte van de Wimp
 • Langblok
  nabij de kruising met Molenwijk
 • Langstraat
  70 meter voor het kruispunt met de Leistraat  in de rijrichting Tongerlo in plaats van 70 meter voor het kruispunt met de Leistraat
 • Leyse Hoevestraat
  aan het kruispunt met de Bosstraat
 • Meulemanslaan
  ter hoogte van woning nummer 54
 • Moestoemaat
  50 meter voor het kruispunt met de Mostdonk in de rijrichting Tongerlo in plaats van 50 meter voor het kruispunt met de Mostdonk
 • Molenwijk
  50 meter voor het kruispunt met de Kapelstraat in de rijrichting Tongerlo in plaats van 50 meter voor het kruispunt met de Kapelstraat
 • Tolhuis
  ter hoogte van huisnummer 29
 • Voorteinde
  ter hoogte van woning nummer 44
 • Wimpstraat
  gedeelte tussen Molenwijk en Tolhuis
 • Zandvoort
  70 meter voor het kruispunt met de Leistraat in de rijrichting Tolhuis.

Artikel 5.5    BEBOUWDE KOM TRIENENKANT

 • Bijstraat
  ter hoogte van de Prior Backxlaan
 • Bijstraat
  ter hoogte van de Prelaat Van der Achterlaan
 • Hommelstraat
  nabij de aansluiting op de Bijstraat
 • Oevelse dreef
  ter hoogte van de Trienenkantlaan
 • Trienenkantlaan
  nabij de aansluiting met de Tongerlostraat

Artikel 5.6    BEBOUWDE KOM VOORTKAPEL

 • Berkenstraat
  woning nummer 3
 • Bochtestraat
  woning nummer 37
 • Ernest Claesstraat
  woning nummer 54.
 • Kloosterstraat
  woning nummer 43
 • Nieuwebaan
  woning nummer 51
 • Ter Voort
  woning nummer 39
 • Ter Voort
  ter hoogte van de Steenbemptloop
 • Trapstraat
  woning nummer 26
 • Veldstraat
  woning nummer 3
 • Zagerijstraat
  woning nummer 37

Artikel 5.7    BEBOUWDE KOM WESTERLO CENTRUM

 • Boerenkrijglaan
  Ter hoogte van de kruising met de Hollandse dreef
 • de Merodedreef
  Ter hoogte van woning nummer 14
 • de Merodedreef
  Ter hoogte van woning nummer 161
 • Guldensporenlaan
  Ter hoogte van woning nummer 25
 • Hollandse dreef
  Ter hoogte van de kruising met Kasteelpark
 • Kaaibeeksedijk
  Ter hoogte van de brug over de Grote Nete, op de grens met de gemeente Herselt
 • Koning Leopoldlaan
  50 meter voor de kruising met de Doelstraat in de rijrichting van Westerlo
 • Polderstraat
  Ter hoogte van de aansluiting met de N19
 • Rodekruisstraat
  Ter hoogte van woning nummer 43

Artikel 5.8    BEBOUWDE KOM ZOERLE-PARWIJS

 • Bergveld
  50 meter voor het kruispunt met Leeuwerikenveld in de richting Smissenhoekstraat
 • Gevaertlaan
  juist voorbij de rotonde met Zoerlering in de richting Jaak Lemmenslaan
 • Gooreinde
  200 meter voor het kruispunt met de Kruisstraat in de richting Jaak Lemmenslaan
 • Jaak Lemmenslaan
  200 meter voor het kruispunt met Gooreinde in de richting Zoerledorp
 • Kruisstraat
  100 meter voorbij het kruispunt met de Jaak Lemmenslaan in de richting Gooreinde
 • Leeuwerikenveld
  juist voorbij het kruispunt met Zoerleberg in de richting Leeuwerikenplein
 • Vijfhuizenstraat
  50 meter voor het kruispunt met Begijnenland in de rijrichting Zoerledorp en aan het kruispunt met Zoerledorp
 • Vlasland
  Nabij de aansluiting met de N152 Olenseweg
 • Zavelstraat
  Ter hoogte van woning nr. 10
 • Zoerledorp
  50 meter voorbij het kruispunt Zoerledorp – Zoerlering - Oude Zoerlebaan in de richting Jaak Lemmenslaan.

HOOFDSTUK 3 VOORZIENINGEN VOOR FIETSERS EN BROMFIETSERS KLASSE A 

ARTIKEL 6 FIETSPADEN 

Op de navolgende wegen wordt een verplicht fietspad of fietspaden ingericht. Deze worden aangeduid met het verkeersbord D7 of overlangse markeringen zoals voorzien in artikel 74 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.

 • Asberg
  aan beide zijden
 • August Cannaertsstraat
  een fietspad voor beide richtingen
 • Bell Telephonelaan
  aan beide zijden
 • Bistplein
  aan beide zijden
 • Boerenkrijglaan
  dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden
 • Gemeentestraat
  in het gedeelte tussen de Toekomststraat en de Uitbreidingsstraat, aan de kant van de even huisnummers 
 • Geneinde
  een fietspad voor beide richtingen
 • Geneinde
  gedeelte tussen Oevelse dreef en parking abdij: één fietspad voor beide richtingen, langs de kant van de abdij 
 • Gevaertlaan
  aan beide zijden vanaf Zoerlering tot aan Heultjedorp 
 • Gevaertlaan
  vanaf Zoerlering tot aan de Jaak Lemmenslaan een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde van de Gevaertlaan 
 • Gravin de Merodestraat
  een fietspad voor beide richtingen
 • Guldensporenlaan
  aan beide zijden
 • Heieinde
  tussen Tongerlostraat en Herdersstraat, een fietspad voor beide richtingen
 • Heieinde
  tussen Herdersstraat en Nijverheidsstraat, aan beide zijden
 • Heksenbrug
  een fietspad voor beide richtingen
 • Heultjedorp
  een fietspad voor beide richtingen
 • Hollandse dreef
  een fietspad voor beide richtingen
 • Hoog Heultje
  een fietspad voor beide richtingen
 • Hulshoutsesteenweg
  een fietspad voor beide richtingen
 • Industrieweg
  aan beide zijden
 • Jaak Lemmenslaan
  aan beide zijden vanaf Asberg tot aan woning Jaak Lemmenslaan 16 
 • Jaak Lemmenslaan
  vanaf woning Jaak Lemmenslaan 10 tot aan de Gevaertlaan een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde van de straat 
 • Kerkplein
  een fietspad voor beide richtingen
 • Koning Leopoldlaan
  dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden
 • Lange Nieuwstraat
  een fietspad voor beide richtingen
 • Langstraat
  een fietspad voor beide richtingen vanaf Tongerlodorp tot aan de Bosstraat
 • Langstraat
  vanaf de Bosstraat tot aan de Tongerlostraat een fietspad aan beide zijden.
 • Liesdonk
  enkelrichtingsfietspad in de richting van Bell-Telephonelaan, vanaf de toegangspoort van het bedrijf gelegen Bell-Telephonelaan 29 tot de kruising met Bell-Telephonelaan 
 • Lindenstraat
  van Blauwvoetstraat tot kruispunt met de Nijverheidsstraat, aan beide zijden
 • Mechelsestraat
  een fietspad voor beide richtingen, vanaf het grondgebied Olen tot aan de Dennenstraat
 • Meulemanslaan
  een fietspad voor beide richtingen
 • Moestoemaat
  klein gedeelte ter hoogte van de parking aan de Daf-fabrieken en het gedeelte tussen de Van Doornelaan en de zuidelijke rotonde aan de fly-over (1 dubbelrichtingsfietspad gelegen aan de rechterkant van de rijbaan, gezien in de richting van Van Doornelaan) 
 • Moleneinde
  aan beide zijden
 • Nijverheidsstraat
  aan beide zijden
 • Oeveldorp
  van Tongerlostraat tot woning nummer 29 aan beide zijden
 • Oevelse dreef
  van Trienenkant tot Bosstraat, een fietspad voor beide richtingen
 • Oevelse dreef
  van Bosstraat tot aan de Zandvoortloop, dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden
 • Oevelse dreef
  van Zandvoortloop tot Geneinde, een fietspad voor beide richtingen
 • Oude Zoerlebaan
  aan beide zijden van Rendersstraat tot Heultjedorp
 • Overwijs
  tussen Boerenkrijglaan en Heksenbrug, een fietspad voor beide richtingen
  Stippelberg
  aan beide zijden van de rijbaan, ter hoogte van d aansluiting met Hoog Heultje (bord D7) 
 • Ter Voort
  van Olenseweg tot Trapstraat, aan beide richtingen
 • Ter Voort
  van woning nummer 152 tot aan de grensscheiding met Noorderwijk, aan beide zijden
 • Tolhuis
  een fietspad voor beide richtingen
 • Tongerlodorp
  een fietspad voor beide richtingen
 • Tongerlostraat
  aan beide zijden
 • Van Doornelaan
  aan beide zijden

ARTIKEL 6BIS OVERSTEEKPLAATSEN VOOR FIETSERS

Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor fietsers afgebakend overeenkomstig artikel 76.4 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.

 • Asberg
  ter hoogte van Zoerleberg
 • Asberg
  aan het kruispunt met de Jagersweg 
 • Brugstraat 
  aan het rondpunt komende vanuit Gemeentestraat richting brug E313
 • Geneinde
  ter hoogte van Schobbroek
 • Heieinde
  nabij het kruispunt Brugstraat - Herdersstraat.
 • Heksenbrug
  ter hoogte van het kruispunt met Overwijs 
 • Hulshoutsesteenweg
  nabij het kruispunt met de Gravin de Merodestraat
 • Industrieweg
  ter hoogte van het paadje dat de Industrieweg en de Eggestraat verbindt tussen huisnummers 50 en 52 (blokmarkering) 
 • Jaak Lemmenslaan
  aan woning nummer 16 
 • Koning Leopoldlaan
  nabij de aansluiting met Asberg
 • Langstraat
  2 oversteekplaatsen op het verhoogde kruispunt ter hoogte van de Bosstraat 
 • Loofven 
  aan het rondpunt richting Gemeentestraat brug E313
 • Meulemanslaan
  ter hoogte van de parking van de abdij 
 • Moestoemaat
  ter hoogte van het kruispunt Van Doornelaan-Moestoemaat
 • Nijverheidsstraat
  ter hoogte van bedrijf Estée Lauder, Nijverheidsstraat 15 
 • Oevelse dreef
  ter hoogte van de Zandvoortloop
 • Ter Voort
  ter hoogte van Oosterwijk

ARTIKEL 6TER DELEN VAN DE OPENBARE WEG, AANGEDUID MET BORDEN D9 EN D10, DIE VOORBEHOUDEN ZIJN VOOR HET VERKEER VAN VOETGANGERS, FIETSERS EN BROMFIETSEN KLASSE A 

 • Beeltjensdreef
  het smalle pad tussen de Merodedreef en de ingang van de tunnel, voor te behouden voor fietsers en voetgangers (borden D10)
 • Brugstraat 
  de verharde stoep komende vanuit Heieinde richting rondpunt
 • Emiel Stalmanslaan
  het verhoogd weggedeelte vanaf de Olenseweg tot aan de toegangspoort van de basisschool 

ARTIKEL 6QUATER VOORSORTEERSTROKEN VOOR FIETSERS EN TWEEWIELIGE BROMFIETSERS

 • Kapelplein
  net voor de verkeerslichten 
 • Ter Voort
  net voor de verkeerslichten aan het kruispunt met Kapelplein: aan beide zijden van het kruispunt 

ARTIKEL 6QUINQUIES FIETSSTRATEN

met borden F111 en F113 

 • De Roos
  in de richting van de Emiel Stalmanslaan
 • Gemeentestraat 
  vanaf de rechterperceelsgrens van het gebouw (kant Kinderclub Oevel) tot aan de andere andere perceelsgrens (kindercrèche 't Pareltje), in de richting van de kerk
 • Schoolstraat 
  gedeelte tussen parking school en Vinkenstraat, in de richting van de Vinkenstraat
 • Truchelven
  vanaf Mechelsestraat tot het begin van het fietspad (tussen fietsknooppunten 65 en 66)

HOOFDSTUK 4 VOORZIENINGEN VOOR VOETGANGERS 

ARTIKEL 7 OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS

Op de volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend:

 • Abdijstraat
  twee oversteken telkens ter hoogte van de voetweg naar de wijk Leyse Hoeve
 • Boerenkrijglaan
  nabij de aansluiting met het kruispunt Vismarkt - Nieuwstraat - Grote Markt
 • Boerenkrijglaan
  ter hoogte van de schoolpoort
 • Bosstraat
  ter hoogte van beide toegangspoorten van de school Tongelsbos 
 • Braambesstraat
  ter hoogte van woning nummer 1, 5 en 7
 • Crilsplein
  ter hoogte van de ingang van beide kleuterscholen
 • Denis Voetsstraat
  ter hoogte van de schoolpoort
 • E.J. Van Gansenstraat
  nabij de aansluiting met de Sint-Lambertusstraat
 • Gemeentestraat
  nabij de aansluiting met Oeveldorp
 • Gemeentestraat
  nabij de aansluiting met de Uitbreidingsstraat
 • Gemeentestraat
  ter hoogte van het kruispunt met de Toekomststraat 
 • Gemeentestraat
  ter hoogte van de Sint-Michielsstraat 
 • Geneinde
  nabij het kruispunt met de Boerenkrijglaan
 • Geneinde
  nabij het kruispunt met de Oevelse dreef
 • Geneinde
  ter hoogte van de in- en uitgang van supermarkt Okay (nr. 30) 
 • Gevaertlaan
  ter hoogte van de oprit naar de kerk
 • Gevaertlaan
  aan de hoofdingang van evenementenhal De Zoerla
 • Godfried Hermanstraat
  nabij Geneinde
 • Goorakker
  aan de toegang naar de voetbalterreinen die ten oosten van Goorakker liggen 
 • Gravin de Merodestraat
  aan woning nummer l4
 • Gravin de Merodestraat
  ter hoogte van Schoolstraat, twee oversteken
 • Gravin de Merodestraat
  ter hoogte van woning nr. 24 (uitgang kinderopvang) 
 • Grote Markt
  ter hoogte van woning nummer 32
 • Grote Markt
  nabij het kruispunt Vismarkt - Nieuwstraat - Boerenkrijglaan
 • Grote Markt
  ter hoogte van woning nummer 21
 • Grote Markt
  ter hoogte van woning nummer 57
 • Grote Markt
  ter hoogte van woning nummer 65
 • Grote Markt
  nabij het kruispunt Polderstraat - Grote Markt
 • Guldensporenlaan
 • ter hoogte van het Chiroheem
 • Heultjedorp
  ter hoogte van woning nummer 39
 • Heultjedorp
  ter hoogte van de linkeroprit voor de kerk
 • Heultjedorp
  ter hoogte van de ingang van de kerk 
 • Heultjedorp
  ter hoogte van woning nummer 44 en 46 over Kathovestraat 
 • Heultjedorp
  ter hoogte van woning nummer 44 over Heultjedorp 
 • Heultjedorp
  ter hoogte van woning nummer 46 over Heultjedorp 
 • Heultjedorp
  ter hoogte van woning nummer 39 over Industrieweg 
 • Hollandse dreef
  ter hoogte van de aansluiting met de Boerenkrijglaan, in het verlengde van het voetpad langs de Boerenkrijglaan 
 • Hoveniersstraat
  nabij de aansluiting met de Polderstraat
 • Jaak Lemmenslaan
  ter hoogte van de Zandstraat
 • Jaak Lemmenslaan
  twee oversteken ter hoogte van de Sint-Niklaasstraat
 • Jaak Lemmenslaan
  ter hoogte van de Smissenhoekstraat 
 • Kardinaal Cardijnstraat
  twee nabij de Braambesstraat
 • Kerkplein
  twee oversteken nabij de aansluiting met de Abdijstraat
 • Koning Leopoldlaan
  aan woning nummer 42
 • Koning Leopoldlaan
  ter hoogte van wijk Asberg 
 • Kloosterstraat
  ter hoogte van het schoolgebouw nummer 18
 • Kloosterstraat
  ter hoogte van het paadje links van huisnummer 23 
 • Langstraat
  twee oversteekplaatsen aan het kruispunt met de Drie Engelenstraat
 • Langstraat
  ter hoogte van supermarkt Eurospar 
 • Langstraat
  ter hoogte van het verbindingspadje (woningen 29-31) dat toegang geeft tot de achterliggende woonwijken 
 • Langstraat
  ter hoogte van verbindingspaadje naar Kievitstraat 
 • Loofven
  kruispunt Loofven - Sint-Michielsstraat aan elke zijde
 • Loofven
  nabij aansluiting met Oeveldorp
 • Meulemanslaan
  aan het gemeentelijk zwembad
 • Meulemanslaan
  aan het kruispunt met Koningsblok 
 • Meulemanslaan
  ter hoogte van woning nummer 28
 • Nieuwe Baan
  nabij de aansluiting met Ter Voort
 • Nieuwstraat
  nabij het kruispunt met de Boerenkrijglaan - Vismarkt - Grote Markt
 • Nijverheidsstraat
  ter hoogte van bedrijf Estée Lauder, Nijverheidsstraat 15 
 • Oeveldorp
  twee oversteken ter hoogte van Loofven
 • Oeveldorp
  ter hoogte van de ingang van de kerk
 • Oeveldorp
  ter hoogte van de veldweg naar de Tramstraat
 • Oeveldorp
  aan de noordzijde van het kruispunt met de Mechelsestraat 
 • Oevelse dreef
  aan de poort van school Tongelsbos
 • Overwijs
  ter hoogte van de aansluiting met de Boerenkrijglaan, in het verlengde van het voetpad langs de Boerenkrijglaan 
 • P.E. Peetersstraat
  nabij de aansluiting met de Grote Markt
 • Polderstraat
  aan woning nummer 10
 • Schoolstraat
  ter hoogte van de schoolpoort van de lagere school, Schoolstraat, l 
 • Schoolstraat
  ter hoogte van de schoolpoort, school Gravin de Merodestraat 19
 • Servaes Daemsstraat
  nabij Geneinde
 • Sint-Lambertusstraat
  ter hoogte van de kerk
 • Sint-Lambertusstraat
  aan woning nummer 25
 • Sint-Lambertusstraat
  ter hoogte van pand nummer 31
 • Sint-Lambertusstraat
  aan de ingang van Sint-Vincentius
 • Stekelbesstraat
  nabij de aansluiting met Braambesstraat
 • Stekelbesstraat
  ter hoogte van woning nummer 4, 8, 11 en 17
 • Ter Voort
  ter hoogte van woning nr. 124
 • Ter Voort
  ter hoogte van woning nummer 126
 • Ter Voort
  ter hoogte van woning nr. 137 
 • Ter Voort
  ter hoogte van het kruispunt met de Trapstraat en de Ernest Claesstraat 
 • Tongerlodorp
  ter hoogte van de inrit naast taverne 't Komplot, Tongerlodorp 26 
 • Tongerlostraat
  aan het kruispunt met de Joris van Geelstraat 
 • Tongerlostraat
  ter hoogte van de Trienenkantlaan
 • Tongerlostraat
  aan weerszijden van het kruispunt met de Trienenkantlaan 
 • Tongerlostraat
  ter hoogte van kruispunt met de Bijstraat 
 • Tongerlostraat
  aan het kruispunt met de Dumpelstraat, in de omgeving van supermarkt Tecno 
 • Verlorenkost
  nabij de Sint-Lambertusstraat
 • Verlorenkost
  ter hoogte van de schoolpoort van het lager onderwijs
 • Vismarkt
  nabij de Polderstraat
 • Wibertusstraat
  nabij Geneinde
 • Zoerledorp
  ter hoogte van woning nummer 18, aan de toegang naar de parking van De Zoerla 

ARTIKEL 7BIS VERPLICHTE WEG VOOR VOETGANGERS AANGEDUID MET BORDEN D11 

 • Geelse straat
  het kort stuk weg dat aan het kruispunt met Tolhuis, vanaf woning Geelse straat 98, achter de beplanting doorloopt tot aan woning Tolhuis 2 

HOOFDSTUK 5 SNELHEIDSBEPERKING

ARTIKEL 8A SNELHEIDSBEPERKINGEN

Op de navolgende wegen is het verboden sneller te rijden dan de aangegeven snelheid door het verkeersbord C43

 • Ambachtenstraat 
 • Heiweg
  Het gedeelte tussen Hulshoutsesteenweg en Hoog Heultje 
 • Langstraat
  Vanaf 200 meter voor de verhoogde inrichting aan de kruising met Bosstraat en Kappelerij (komende vanuit Oevel) tot aan de afbakening van de bebouwde kom van Tongerlo, dit in beide rijrichtingen.
 • Kempische Ardennen 
 • Maaldonk 
 • Onze-Lieve-Vrouwstraat 
 • Smallerijt 
 • Spoorwegstraat 
 • Zone Reme 

ARTIKEL 8B ZONALE BORDEN

In de navolgende zones, afgebakend met verkeersborden F4a en F4b, is het verboden sneller te rijden dan de aangegeven snelheid

ARTIKEL 8B1 ZONE 30 (BESTENDIG)

 • Beeltjensdreef 
 • Bosbesstraat 
 • Braambesstraat 
 • Doelstraat 
 • Eikelstraat 
 • Gildenstraat 
 • Giselbertusstraat 
 • Goorakker
  ter hoogte van doorsteek parking naar toegang oefenterreinen KVC Westerlo, over een afstand van 150 meter
 • Henricusstraat 
 • Hubertusstraat 
 • Kardinaal Cardijnstraat
  vanaf 100 meter voorbij het kruispunt met Overwijs tot aan woning nr. 12 
 • Kasteelpark 
 • Klaverheide 
 • Lijsterbesstraat 
 • Patersbos 
 • Ritseldonk 
 • Sint-Antoniusplein 
 • Sint-Antoniusstraat 
 • Stekelbesstraat 
 • Truchelven 
 • Veldstraat
  in het weggedeelte tussen woning nr. 7 en 16 en de verbinding met de Olenseweg 
 • Zavelstraat
  vanaf afbakening bebouwde kom tot kruising met Sint-Niklaasstraat
 • Zeptstraat 

ARTIKEL 8B2 ZONALE SNELHEIDSBEPERKING 50 KM/UUR IN ZONE ACHTERHEIDE 

 • Achterheide 
 • Eggestraat 
 • Lievekensstraat 
 • Ploegstraat 
 • Oude Westmeerbeekseweg
  tussen de August Cannaertsstraat en de Industrieweg 

ARTIKEL 8B3 ZONALE SNELHEIDSBEPERKING 50 KM/UUR IN ZONE OUDE WESTMEERBEEKSEWEG

 • Grensstraat 
 • Goorbossen 
 • Heiweg
  Het gedeelte tussen Gravin de Merodestraat en Hulshoutsesteenweg 
 • Oude Westmeerbeekseweg
  Gedeelte tussen Industrieweg en Hulshoutsesteenweg 

ARTIKEL 8B4 ZONALE SNELHEIDSBEPERKING 50 KM/UUR IN ZONE HEULTJE-ZOERLE-PARWIJS-VOORTKAPEL 

 • Balebossen
 • Burrekesveld
 • De Baan
 • De Hand
 • De Wijk
 • De Zaart
 • Den Ast
 • Diamantweg
  vanaf de Renderstraat tot aan de afbakening van de bebouwde kom van Heultje
 • Driehoek
 • Duivengracht
 • Ernest Claesstraat
  vanaf de Olenseweg tot aan de afbakening van de bebouwde kom van Voortkapel 
 • Gelendel
 • Gerststraat
 • Gevaertlaan
  Vanaf woningen nr. 102 en 109 tot de start van de bebouwde kom
 • Gewadstraat
 • Goudbloemstraat
 • Groenstraat
 • Haverstraat
 • Heidebloemstraat
 • Het Locht
 • Hoevestraat
 • Hoge Akkers
 • Holleweg
 • Hoog Heultje
  Zandweg ter hoogte van woning nr. 50
 • Hulsdonk
 • Kathovestraat
  Vanaf Gevaertlaan tot de afbakening van de bebouwde kom
 • Kloosterstraat
  vanaf de Kromstraat tot aan de afbakening van de bebouwde kom van Voortkapel
 • Koekoekstraat
 • Kolveniersstraat
 • Korenstraat
 • Kromstraat
 • Kwachtstraat 
 • Libellestraat
 • Molenstraat
 • Neerstraat
 • Oude Zoerlebaan
  vanaf de Neerstraat tot aan de afbakening van de bebouwde kom van Heultje 
 • Oude Zoerlebaan
  vanaf Olenseweg tot voorbij de kruising met Renderstraat 
 • Putstraat
 • Renderstraat
 • Schoolstraat
  Vanaf de Kwachtstraat tot de afbakening van de bebouwde kom
 • Sint-Annekestraat
 • Slachterijstraat
 • Stippelberg
 • Van Hemelstraat
 • Vekestraat
 • Veststraat
 • Vijverstraat
 • Vinkenstraat
 • Vlinderstraat
 • Vogelzangstraat
 • Waterstraat

ARTIKEL 8B5 ZONALE SNELHEIDSBEPERKING 50 KM PER UUR IN ZONE ZOERLEBERG 

 • Broekstraat
 • Heivelden
 • Zoerleberg

ARTIKEL 8B6 ZONALE SNELHEIDSBEPERKING 50 KM PER UUR IN ZONE OOSTERWIJK 

 • Bovemansstraat
 • Britselaan
 • Ketelstraat
 • Mollemansstraat
 • Oosterwijk
  van Ter Voort tot huisnummer 30
 • Vennenstraat
 • Wernee

ARTIKEL 8B7 ZONALE SNELHEIDSBEPERKING 50 KM PER UUR IN ZONE TUSSEN OLENSEWEG EN TONGERLOSTRAAT-LANGSTRAAT 

 • Arthur Sterckxstraat
 • Bellensbos
 • Beverstraat
 • Biezenstraat
 • Bijstraat
  vanaf Tongerlostraat tot bebouwde kom Trienenkant 
 • Bijstraat
  vanaf de bebouwde kom Trienenkant tot Torendreef 
 • Binnenweg
 • Boerenkrijglaan
 • Boskant
 • Bosstraat 
 • Bremstraat
 • Busselen 
 • Dennenstraat
  vanaf de Tongerlostraat tot aan de afbakening van de bebouwde kom van Oevel
 • De Reid
 • Eilardusstraat
 • Geneinde
  in de rijrichting van Voortkapel vanaf het kruispunt met de Boerenkrijglaan tot 40 meter voorbij het kruispunt met de Jagersweg
 • Godfried Hermansstraat
 • Gooreinde
  Vanaf Jagersweg tot de afbakening van de bebouwde kom 
 • Goorken
  vanaf de bebouwde kom van Tongerlo tot aan de Boerenkrijglaan
 • Goorkenshof
 • Hamsterstraat
 • Heksenbrug
 • Hoge Kant
 • Hollandse dreef
  van bebouwde kom Westerlo-Centrum tot Jagersweg
 • Hommelstraat
 • Ilsestraat
 • Ilse Velden
 • Jagersweg
 • Kardinaal Cardijnstraat
  de eerste 100 meter die aansluit op Overwijs 
 • Kardinaal Cardijnstraat
  het gedeelte tussen woning nummer 12 en de Hollandse dreef
 • Kerkhofstraat
 • Klaverstraat
 • Korenhoevestraat 
 • Leemstraat
 • Meulemanslaan
  vanaf het einde van de afbakening van de bebouwde kom (verkeersbord F3) tot aan het kruispunt met de Boerenkrijglaan
 • Meierij
 • Netelstraat
 • Neurusstraat
 • Oevelse dreef
  van Geneinde tot zone 30 schoolomgeving Tongelsbos
 • Oevelse dreef
  van zone 30 schoolomgeving Tongelsbos tot bebouwde kom Trienenkant, inclusief gedeelte richting Tongerlostraat 
 • Oirschotstraat
 • Olenseweg
  vanaf woning 299 tot woning 333
 • Overwijs
 • Pachterserf
 • Pappotstraat
 • Pottatenhuizen
 • Rodekruisstraat
  Vanaf woning nr. 41 (begin bebouwde kom Westerlo) tot Goorken
 • Schaapsdries
 • Schaapstraat
 • Schobbroek
 • Schuurveldstraat
 • Servaas Daemsstraat
 • Steine Hoevestraat
 • Stenen Heide
 • Stropersweg
 • Torendreef
  van Zwarte Heide tot Oevelse dreef
 • Torendreef
  van Zwarte Heide tot Pottatenhuizen 
 • Verkavelingsstraat
 • Vijfhuizenstraat
  van Gooreinde tot bebouwde kom Zoerle-Parwijs
 • Wibertusstraat
 • Willaart
 • Zoggestraat
  het gedeelte tussen de Guldensporenlaan en Goorken
 • Zwarte Heide

ARTIKEL 8B8 ZONALE SNELHEIDSBEPERKING 50 KM PER UUR IN ZONE OEVEL-TONGERLO 

 • Breerijt
 • Duitschool
 • Goorakker
 • Heidestraat 
 • Herdersstraat 
 • Hondseinde 
 • Houtstraat
 • Kapellerij
 • Melkerijstraat 
 • Molenwijk
  Vanaf Hondseinde tot aan de afbakening van de bebouwde kom 
 • Moestoemaat
  vanaf bebouwde kom tot Van Doornelaan 
 • Plassendonk
 • Sint-Siardusstraat
 • Spurriestraat
 • Tolhuis
  het gedeelte tussen de Melkerijstraat en de afbakening van de bebouwde kom van Tongerlo
 • Voorteinde
  vanaf Hondseinde tot aan de afbakening van de bebouwde kom 
 • Wimpstraat
  het gedeelte tussen Molenwijk en Paddenhoek
 • Zandvoort
  het gedeelte tussen bebouwde kom Tongerlo en Heidestraat 
 • Zoggestraat
  het gedeelte tussen de Guldensporenlaan en Goorakker

ARTIKEL 8C ZONE 30 SCHOOLOMGEVING

In de navolgende zones, afgebakend met verkeersborden F4a en F4b, met daarboven het verkeersbord A23, is het verboden sneller te rijden dan 30 km/uur 

ARTIKEL 8C1 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING HEULTJE

Schoolomgeving in variabele zone 30, enkel tijdens begin- en einduren van de school

 • Van Gevaertlaan 205 tot Gravin de Merodestraat 19
 • Heultjedorp
  vanaf de kruising met de Gevaertlaan tot de toegang van de kerk
 • Schoolstraat
  vanaf woning 23 in de richting van het pleintje aan de hoek van de Gravin de Merodestraat met de Gevaertlaan
 • Hogeheide
  ter hoogte van de aansluiting met Gravin de Merodestraat
 • Processieweg
  ter hoogte van de aansluiting met Gravin de Merodestraat

ARTIKEL 8C2 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING JAGERSWEG

 • Jagersweg
  tussen woning 41 en 55
 • Pappotstraat
  vanaf woning 40 tot aan de Jagersweg.

ARTIKEL 8C3 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING OEVEL 

 • Gemeentestraat
  het weggedeelte tussen de Toekomststraat en de Uitbreidingsstraat.

ARTIKEL 8C4 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING OOSTERWIJK

 • Emiel Stalmanslaan
 • De Roos
 • Oosterwijk
  het weggedeelte tussen de Olenseweg en woning Oosterwijk 19
 • Zwarte Braak
  de eerste 40 meter die aansluit op Oosterwijk.

ARTIKEL 8C5 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING TONGELSBOS

 • Bosstraat
  vanaf woning 9 tot 30 meter voorbij het kruispunt met de Oevelse dreef
 • Oevelse dreef
  vanaf woning 14 tot 30 meter voorbij de ingang van het gemeentelijk technisch centrum.

ARTIKEL 8C6 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING TONGERLO

 • Schoolomgeving in variabele zone 30, enkel tijdens begin- en einduren van de school
  • Van Tongerlodorp 7 tot Kerkplein 12
  • Abdijstraat vanaf woning 7 in de richting van Kerkplein
  • Geelse straat ter hoogte van de aansluiting met Tongerlodorp
 • Boeretangstraat
  de laatste 30 meter van de straat + de twee verharde paden die aansluiten op de Abdijstraat.
 • Koningsblok
  Variabel zone 30, enkel tijdens begin- en einduren van de school
  vanaf Tongerlodorp 7 tot Kerkplein 12 

ARTIKEL 8C8 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING VOORTKAPEL

 • Kloosterstraat
  het weggedeelte tussen woning 37 en woning 6
 • Kleuterstraat
  de eerste 30 meter die aansluit op de Kloosterstraat
 • Stijn Streuvelsstraat
  vanaf perceel nummer 27 tot aan Ter Voort.

ARTIKEL 8C9 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING WESTERLO CENTRUM

 • Boerenkrijglaan
  vanaf woning 41 tot aan woning 7
 • Denis Voetsstraat
 • E.J. Van Gansenstraat
  de laatste 50 meter die aansluit op de Boerenkrijglaan
 • Paddekens
 • Spikdorenveld
  vanaf de Koning Leopoldlaan tot aan woning 1
 • Verlorenkost
 • Wolfstraat

ARTIKEL 8C10 ZONE 30 SCHOOLOMGEVING ZOERLE-PARWIJS

 • Aspergevelden
  vanaf woning 5 tot aan Smissenhoek
 • Jaak Lemmenslaan
  het weggedeelte tussen woning 4 en 26
 • Sint-Niklaasstraat
  de eerste 40 meter die aansluit op de Jaak Lemmenslaan
 • Smissenhoek
  het gedeelte tussen woning 12 en 46

ARTIKEL 8D WOONERVEN 

 • Rietstraat 

ARTIKEL 8 BIS SNELHEIDSREMMENDE INRICHTINGEN

ARTIKEL 8 BIS A VERHOOGDE SNELHEIDSREMMENDE INRICHTINGEN

aangeduid met de verkeersborden F87 en A14

 • Goorakker
  rijbaankussen ter hoogte van toegang oefenterreinen KVC Westerlo, geplaatst in een wegversmalling 
 • Gravin de Merodestraat
  verkeersplateau aan woning 14
 • Guldensporenlaan
  verkeersplateau aan de ingang van het scoutsheem
 • Het Locht 
  een rijbaankussen aan woning nr. 32 en een rijbaankussen 40 meter voor het kruispunt met de Libellestraat, gezien in de rijrichting Kwachtstraat. De rijbaankussens worden in een wegversmalling geplaatst waarin de voorrang met borden B19 en B21 wordt geregeld
 • Kardinaal Cardijnstraat
  verkeersplateau aan woning 18 en 27
 • Kasteelpark 
  2 vertragingsdrempels op de toegangsweg naar de parking 
  1 vertragingsdrempel op de scheiding van de toegangsweg en de parking
 • Kloosterstraat
  verkeersplateau aan woning 44 en 86
 • Paddekens 
  vertragingsdrempel ter hoogte van de kunstencampus
 • Prior Backxlaan
  verkeersplateau aan woning 21 en 36
 • Rodekruisstraat
  verkeersplateau aan woning 10 en 44
 • Schoolstraat
  verkeersplateau aan woning 9 en 53
 • Sint-Martinusstraat
  verhoogde inrichtingen aangelegd ter hoogte van woning nummer 6, 28 en 44
 • Stijn Streuvelsstraat
  verkeersplateau aan woning 23
 • Ter Voort
  verkeersplateau aan woning 32
 • Torendreef
  een rijbaankussen in klinkers in het gedeelte tussen woning nummer 14 en het kruispunt met Zwarte Heide 
 • Trienenkantlaan
  verkeersplateau aan woning 7
 • Wimpstraat
  een rijbaankussen ter hoogte van woning 13 en woning nummer 46. De weg wordt ter hoogte van het rijbaankussen versmald tot een rijstrook, waar de voorrang met borden B19 en B21 wordt geregeld 
 • Zwarte Braak
  verkeersplateau aan woning 22, 38 en 62

ARTIKEL 8 BIS B WEGVERSMALLINGEN EN ASVERSCHUIVINGEN

 • August Cannaertsstraat
  wegversmalling ter hoogte van woning nummer 19 en 143 (borden B19 en B21, met voorrang van doorgang voor bestuurders rijdende in de richting Wiekevorst)
 • Jaak Lemmenslaan
  wegversmalling ter hoogte van woning 46 (borden B19 en B21, met voorrang van doorgang voor bestuurders rijdende in de richting Asberg)
 • Jaak Lemmenslaan
  wegversmalling ter hoogte van woning nummer 14, gesignaleerd door de borden A7b en A7c + onderborden '50 meter', met voorrang van doorgang voor bestuurders rijdende in de richting van Asberg 
 • Jagersweg 
  wegversmalling ter hoogte en aan de kant van kleuterschool 't Grafiekje, Jagersweg 49, gesignaleerd door de borden A7b en A7c + onderborden '50 meter' 
 • Gooreinde
  wegversmalling aan woning 61 (borden B19 en B21, met voorrang van doorgang voor bestuurders rijdende in de richting Jagersweg)
 • Hollandse dreef
  asverschuiving ter hoogte van het kruispunt Hollandse dreef – Kasteelpark, gesignaleerd door de borden B19 en B21
 • Hollandse dreef
  asverschuiving ter hoogte van de weide tussen zaak Roomijs De Beeltjens en de Kardinaal Cardijnstraat , gesignaleerd door de borden B19 en B21
 • Mechelsestraat
  asverschuiving ter hoogte van woning nummer 76 (borden A51 met onderbord ‘snelheidsremmer’ en borden B19 en B21, met voorrang van doorgang voor voertuigen die in de richting Olen rijden 
 • Oevelse dreef
  gedeelte tussen Bosstraat en de toegang naar de gemeentelijke magazijnen gelegen Oevelsedreef 33
 • Oevelse dreef
  2 wegversmallingen ter hoogte van oversteekplaats voor hoofdingang naar school Tongelsbos 
 • Oevelse dreef
  1 wegversmalling ter hoogte van toegang gemeentelijke magazijnen, Oevelsedreef 33 
 • Pastoor Binckstraat 
  aan de kant van de Gevaertlaan

HOOFDSTUK 6 RIJBANEN VERDEELD IN RIJSTROKEN

ARTIKEL 9A WITTE DOORLOPENDE EN/OF ONDERBROKEN STREPEN

Op volgende wegen of gedeelten ervan wordt de rijbaan verdeeld in rijstroken door witte doorlopende en/of onderbroken strepen

 • Asberg 
 • August Cannaertsstraat 
 • Bell Telephonelaan 
 • Bistplein 
 • Boerenkrijglaan
 • Brugstraat
  vanaf Lelielaan tot Gemeentestraat
 • de Trannoyplein
  van Meulemanslaan tot begin park
 • Geelse straat
  van woning nummer 72 tot Tolhuis
 • Gelendel
  een doorlopende streep met naderingsmarkering in de bocht tussen waterloop de Wimp en de Driehoekstraat
 • Gemeentestraat
  van Uitbreidingsstraat tot Nijverheidsstraat
 • Geneinde
 • Gevaertlaan 
 • Gooreinde
  een doorlopende streep met naderingsmarkering in de bocht ter hoogte van het kruispunt met de Vijfhuizenstraat
 • Gravin de Merodestraat 
 • Guldensporenlaan
 • Heieinde
 • Heultjedorp
  van Gravin de Merodestraat tot einde van het park en van woning nummer 28 tot woning nummer 74
 • Hoog Heultje 
 • Hulshoutsesteenweg 
 • Industrieweg 
 • Jaak Lemmenslaan 
 • Kerkplein
 • Koning Leopoldlaan 
 • Lange Nieuwstraat
  in de bocht ter hoogte van de Geelse straat
 • Langstraat 
 • Lindenstraat
  van Oeveldorp tot woning nummer 18
 • Loofvenstraat
  +/- de laatste 60 meter voor de aansluiting met de Gemeentestraat
 • Mechelsestraat
  een doorlopende streep in de bocht aan het kruispunt met de Schuurveldstraat
 • Moleneinde
 • Meulemanslaan 
 • Nijverheidsstraat 
 • Oeveldorp
 • Overwijs
  een onderbroken streep in het gedeelte dat begrepen is tussen woning nummer 64 en 84
 • Schietboomstraat
  in de bocht achter het kerkhof 
 • Ter Voort 
 • Tolhuis 
 • Tongerlodorp
 • Tongerlostraat 
 • Van Doornelaan
 • Zoerleberg
  een doorlopende witte streep met naderingsmarkering vanaf het kruispunt met Zoerlering tot 20 meter voorbij het kruispunt met Leeuwerikenveld. 

ARTIKEL 9B WITTE VOORSORTERINGSPIJLEN

Op volgende plaatsen worden de rijstroken aangevuld met witte voorsorteringspijlen, zoals bedoeld in artikel 77.l van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.

 • Kruispunt Boerenkrijglaan - Abdijstraat - Geneinde - Meulemanslaan

  • voor de voertuigen die komen uit de Meulemanslaan en rijdende richting Geneinde pijlen die rechtdoor wijzen in de rechterrijstrook
  • voor de voertuigen die komen uit de Meulemanslaan en linksaf willen richting Boerenkrijglaan: pijlen die naar links afbuigen in de middelste rijstrook
  • voor de voertuigen die komen van Geneinde en rijden richting Boerenkrijglaan of Meulemanslaan: pijlen die naar rechts afbuigen richting Boerenkrijglaan en pijlen die rechtdoor wijzen dit in de rechterrijstrook gezien in deze rijrichting
  • voor de voertuigen die komen van Geneinde of Boerenkrijglaan een pijl linksaf in de linkerrijstrook ter hoogte van de parking van de abdij 

HOOFDSTUK 7 HOOFDWEGEN

ARTIKEL 10 VOORRANG

Aan de volgende wegen wordt voorrang toegekend. Het verkeersbord Bl/B5 wordt hierop geplaatst

 • Asberg
  ten opzichte van Annadreef: bord Bl
  ten opzichte van Jagersweg: bord Bl
  ten opzichte van Zoerleberg: bord Bl
 • August Cannaertsstraat
  ten opzichte van Hageland en Kempenroute (fietspad)
  ten opzichte van Lievenkensstraat: bord B1
  ten opzichte van Lossing: bord Bl
  ten opzichte van Mussenstraat: bord Bl
  ten opzichte van Ploegstraat: bord Bl
  ten opzichte van Wittegracht: bord Bl
  ten opzichte van verbindingsweg tussen Fabriekstraat en August Cannaertsstraat: bord Bl
 • Bell Telephonelaan
  ten opzichte van Hotelstraat: bord Bl
  ten opzichte van Molenbergstraat: bord Bl
 • Bistplein
  ten opzichte van Bistberg: bord Bl
 • Boerenkrijglaan
  ten opzichte van Arthur Sterckxstraat: bord Bl
  ten opzichte van Bosstraat: bord Bl
  ten opzichte van Denis Voetstraat: bord Bl
  ten opzichte van E.J. Van Gansenstraat: bord Bl
  ten opzichte van Goorken: bord Bl
  ten opzichte van Hollandse dreef: bord Bl
  ten opzichte van Overwijs: bord Bl
  ten opzichte van Paddekens: bord Bl
  ten opzichte van de verbindingspad tussen de Boerenkrijglaan en de Sint-Martinusstraat, naast woning Boerenkrijglaan 96: bord B1
 • Dennenstraat
  ten opzichte van Bijstraat: bord Bl
  ten opzichte van Dumpelstraat: bord Bl
  ten opzichte van Ilsestraat: bord Bl
  ten opzichte van Ilsevelden: bord Bl
  ten opzichte van Taxandriastraat: bord Bl
 • de Trannoyplein
  ten opzichte van Goorken: bord B5
  ten opzichte van Voorteinde: bord B5
  ten opzichte van verbindingsweg tussen Meulemanslaan en de Trannoyplein: bord B1
 • Driesakker
  ten opzichte van paadje Driesakker tussen Driesakker en Oeveldorp: bord B1 
 • Geneinde
  ten opzichte van Giselbertusstraat: bord Bl
  ten opzichte van Godfried Hermansstraat: bord Bl
  ten opzichte van Heksenbrug: bord Bl
  ten opzichte van Jagersweg: bord Bl
  ten opzichte van Klaverstraat: bord Bl
  ten opzichte van Korenhoevestraat: bord Bl
  ten opzichte van Oevelsedreef: bord Bl
  ten opzichte van Schobbroek: bord Bl
  ten opzichte van Servaes Daemsstraat: bord Bl
  ten opzichte van Steine Hoevestraat: bord Bl
  ten opzichte van weg naar het voetbalterrein van KFC Tongerlo
  ten opzichte van Wibertusstraat: bord Bl
  ten opzichte van Zwarte Heide: bord Bl
 • Gevaertlaan
  ten opzichte van Beusterven: bord Bl 
  ten opzichte van Duivengracht: bord Bl 
  ten opzichte van Goudbloemstraat: bord B1 
  ten opzichte van Heidebloemstraat: bord Bl 
  ten opzichte van Kathovestraat: bord Bl 
  ten opzichte van Molenstraat: bord Bl 
  ten opzichte van Pastoor Binckstraat: bord Bl 
  ten opzichte van Van Hemelstraat: bord Bl 
  ten opzichte van Vekestraat: bord Bl 
  ten opzichte van Vijverstraat: bord B1 
  ten opzichte van Vlinderstraat: bord B1
  ten opzichte van Zoerledorp: bord B1 
 • Gravin de Merodestraat
  ten opzichte van Goorbossen: bord B1
  ten opzichte van Heiweg: bord Bl
  ten opzichte van Het Locht: bord Bl
  ten opzichte van Heultjedorp: bord B5 
  ten opzichte van Molenstraat: bord Bl
  ten opzichte van Schoolstraat: bord Bl
  ten opzichte van Vinkestraat: bord Bl
 • Grote Markt
  ten opzichte van al de zijstraten van de Grote Markt die uitmonden op de hoofdverkeersader, zijnde de verbinding tussen de Sint-Lambertusstraat en de Polderstraat: borden B1
  ten opzichte van P.E. Peetersstraat: bord B1
  ten opzichte van Rietstraat: bord B1
 • Guldensporenlaan
  ten opzichte van Zoggestraat: bord B1
 • Heieinde
  ten opzichte van Asterlaan: bord B1
  ten opzichte van Brugstraat: bord B1
  ten opzichte van Boogstraat: bord B1
  ten opzichte van Herdersstraat: bord B1
  ten opzichte van Houtstraat: bord B1
  ten opzichte van Lelielaan: bord B1
  ten opzichte van Rozenstraat: bord B1
  ten opzichte van Spuriestraat: bord B1
  ten opzichte van Toekomststraat: bord B1
  ten opzichte van Violetstraat: bord B1
 • Heultjedorp
  ten opzichte van Diamantweg: bord Bl
  ten opzichte van Industrieweg: bord B5
  ten opzichte van Kathovestraat: bord Bl
  ten opzichte van Oude Zoerlebaan: bord B5
  ten opzichte van Pastoor Binckstraat: bord B5
  ten opzichte van Processieweg: bord Bl
  ten opzichte van verbindingsweg naar de Pastorijstraat toe: bord Bl
 • Hoog Heultje
  ten opzichte van Heiweg: bord Bl
  ten opzichte van Hulshoutsesteenweg: bord B5
  ten opzichte van Maaldonk: bord Bl
  ten opzichte van Sint-Annekestraat: bord Bl
  ten opzichte van Stippelberg: bord Bl
 • Hulshoutsesteenweg
  ten opzichte van Grensstraat: bord Bl
  ten opzichte van Heiweg: bord Bl
  ten opzichte van Maaldonk: bord Bl
 • Industrieweg
  ten opzichte van Achterheide: bord Bl
  ten opzichte van Eggestraat: bord B1 
  ten opzichte van Hageland en Kempenroute: bord Bl
  ten opzichte van Kempische Ardennen: bord Bl
  ten opzichte van Lossing: bord Bl
  ten opzichte van Oude Westmeerbeeksteenweg: bord Bl
  ten opzichte van Ploegstraat: bord Bl
  ten opzichte van Processieweg: bord B5
 • Jaak Lemmenslaan
  ten opzichte van Broekstraat: bord Bl
  ten opzichte van Gooreinde: bord Bl
  ten opzichte van Kerkstraat: bord B1
  ten opzichte van Kruisstraat: bord Bl
  ten opzichte van Sint-Niklaasstraat: bord Bl
  ten opzichte van Smissenhoekstraat: bord Bl
  ten opzichte van Zandstraat: bord Bl
 • Kerkplein
  ten opzichte van Elf-Julilaan: bord Bl
 • Koning Leopoldlaan
  ten opzichte van Annadreef: bord Bl
  ten opzichte van Eikelstraat: bord Bl
  ten opzichte van Guido Gezellestraat: bord Bl
  ten opzichte van Spikdorenveld: bord Bl
  ten opzichte van Zeptstraat: bord B5
 • Lange Nieuwstraat
  ten opzichte van de aftakking van de Lange Nieuwstraat: bord Bl
 • Langstraat
  ten opzichte van Bosstraat: bord Bl
  ten opzichte van Drie Engelenstraat: bord B5
  ten opzichte van Kapellerij: bord Bl
  ten opzichte van Kievitstraat: bord Bl
  ten opzichte van Kouden Eerd: bord Bl
  ten opzichte van Leistraat: bord Bl
  ten opzichte van Ottersweier: Bord B1 
  ten opzichte van weg naar Britse Basis: bord Bl
 • Lindenstraat
  ten opzichte van Bijlevennen: bord Bl
  ten opzichte van Blauwvoetstraat: bord B5
 • Mechelsestraat
  ten opzichte van Beverstraat: bord B1
  ten opzichte van Dennenstraat: bord B5
  ten opzichte van Hamsterstraat: bord B1
  ten opzichte van Hofstraat: bord B1
  ten opzichte van Kroonstraat: bord B5
  ten opzichte van Nieuwe Hoevestraat: bord B1
  ten opzichte van Schuurveldstraat: bord B1
  ten opzichte van Teunsberg: bord B1
  ten opzichte van Tramstraat: bord B1
  ten opzichte van Truchelven: bord B1
 • Meulemanslaan
  ten opzichte van Boerenkrijglaan: bord B5
  ten opzichte van verbindingsweg naar de Trannoyplein: bord B1
  ten opzichte van Koningsblok: bord B1
 • Moleneinde
  ten opzichte van Nijverheidsstraat: borden B5
  ten opzichte van aftakking naar het Albertkanaal: bord B1
 • Nieuwstraat
  ten opzichte van Hoveniersstraat: bord B1
  ten opzichte van Wolfstraat: bord B1
  ten opzichte van aftakkingen van de Nieuwstraat die op de hoofdverkeersader uitgeven: borden B1
 • Nijverheidsstraat
  ten opzichte van Gemeentestraat: bord B1
  ten opzichte van Heieinde: bord B1
  ten opzichte van aftakking naar het kerkhof: bord B1
 • Oeveldorp
  ten opzichte van Gemeentestraat: bord B1
  ten opzichte van Loofven: bord B1
  ten opzichte van Mechelsestraat: bord B5
 • Polderstraat
  ten opzichte van Hoveniersstraat: bord B1
  ten opzichte van Vismarkt: bord B1
 • Sint-Lambertusstraat
  ten opzichte van E.J. Van Gansenstraat: bord B1
  ten opzichte van Verlorenkost: bord B1
 • Ter Voort
  ten opzichte van Bochtestraat: bord B1
  ten opzichte van Ernest Claesstraat
  ten opzichte van Groenstraat: bord B1
  ten opzichte van Hamerstraat: bord B1
  ten opzichte van Hoogton: bord B1
  ten opzichte van Kapelplein: bord B1
  ten opzichte van Nieuwe Baan: bord B1
  ten opzichte van Oosterwijk: bord B1
  ten opzichte van Steenbeemd: bord B1
  ten opzichte van Stijn Streuvelstraat: bord B1
  ten opzichte van Strateneinde: bord B1
  ten opzichte van Trapstraat: bord B1
  ten opzichte van’t Zand: B1 
  ten opzichte van Vennestraat: bord B1
  ten opzichte van Zagerijstraat: bord B1
  ten opzichte van aftakking Ter Voort (grens): bord B1
 • Tolhuis
  ten opzichte van Geelse straat: bord B1
  ten opzichte van Hannekenshoek: bord B1
  ten opzichte van Heidestraat: bord B1
  ten opzichte van Melkerijstraat: bord B1
  ten opzichte van Moestoemaatheide: bord B1
  ten opzichte van Mostdonk: bord B1
  ten opzichte van Sint-Siardusstraat: bord B1
  ten opzichte van Zandvoort: bord B1
 • Tongerlodorp
  ten opzichte van Abdijstraat: bord B5
  ten opzichte van Geelse straat: bord B1
  ten opzichte van Lange Nieuwstraat: bord B5
 • Tongerlostraat
  ten opzichte van Bijstraat: bord Bl
  ten opzichte van Dennenstraat: bord Bl
  ten opzichte van Dumpelstraat: bord Bl
  ten opzichte van Heidestraat: bord Bl
  ten opzichte van Heieinde: bord Bl
  ten opzichte van Joris Van Geelstraat
  ten opzichte van Nieuwland: bord Bl
  ten opzichte van Taxandriastraat: bord Bl
  ten opzichte van Trienenkant: bord Bl
  ten opzichte van Wagemakersstraat: bord Bl
 • Van Doornelaan
  ten opzichte van Moestoemaat: bord Bl
  ten opzichte van Moestoemaatheide: bord Bl
 • Zoerleberg
  ten opzichte van Broekstraat: bord B5
  ten opzichte van Leeuwerikenveld: bord Bl

ARTIKEL 10bis VERKEERSLICHTEN

Aan de volgend kruispunten worden verkeerslichten - driekleurig stelsel - geplaatst:

 • Kruispunt Ter Voort - Stijn Streuvelsstraat - Kapelplein
 • Kruispunt Tongerlodorp - Kerkplein - Abdijstraat - Geelse straat

ARTIKEL 10ter RONDE PUNTEN

 • Rondpunt de Trannoyplein
 • Rondpunt Hofstraat
 • Rondpunt Gemeentestraat
  uitgerust met het bord D5, krijgt voorrang op de straten die hierop aansluiten, namelijk: Gemeentestraat, Brugstraat en Loofvenstraat. Borden Bl worden geplaatst
 • Rondpunt Leeuwerikenveld
  uitgerust met het bord D5, krijgt voorrang op de straten die hierop aansluiten, namelijk: Leeuwerikenveld, Leeuwerikenplein en Zanglijsterveld. Borden Bl worden geplaatst.

HOOFDSTUK 8 STILSTAAN EN PARKEREN

ARTIKEL 11A PARKEERVERBOD MET BORDEN E1

 • Abdijstraat
  langs gans de oostkant van de bedieningsweg van de parking vooraan de Norbertijnenabdij 
 • Beeltjensdreef
  aan de zuidzijde van de dreef, vanaf het kruispunt met de de Merodedreef tot aan het kruispunt met de Papedreef 
 • Boeretangstraat
  vanaf het einde van de straat ter hoogte van de verbindingspaadjes naar de Abdijstraat (keerpunt) tot op de grensscheiding van huisnummers 43 en 45 
 • Boeretangstraat
  aan de rechterkant (overzijde perceelgrens huisnummers 43 en 45) richting verbindingspaadjes Abdijstraat en langs keerpunt tot op de grensscheiding van huisnummers 43 en 45 
 • Drie Engelenstraat
  komende vanuit de richting Langstraat, aan de rechterkant van de rijbaan tot aan perceelgrens tussen huisnummers 2 en 4 
 • Fanfarestraat
  aan beide kanten van de weg vanaf het begin van de straat tot aan de bocht naar rechts 
 • Geelse straat
  over de ganse lengte, langs de kant van de onpare huisnummers 
 • Gemeentestraat
  tussen Oeveldorp en de Toekomststraat, langs de zijde van de huizen 
 • Gevaertlaan
  in het gedeelte tussen polyvalente zaal De Zoerla en de rotonde met Zoerlering, langs de kant van de onpare huisnummers 
 • Hoveniersstraat
  gedeelte tussen de weg naar de brandweerkazerne en de Nieuwstraat, langs beide zijden
 • Kerkstraat
  over de ganse lengte van de westelijke zijde 
 • Kloosterstraat
  komende vanuit de richting Rooiveld, aan de rechterkant vanaf de zone 30 schoolomgeving tot aan huisnummer 19 
 • Kouden Eerd
  aan de zuidzijde van de straat, vanaf de Langstraat tot aan de erfscheiding van huisnummer 6 en 10, in plaats van tot aan het pad dat richting Lange Nieuwstraat loopt. 
 • Lindenstraat
  gedeelte tussen woning nummer 13 en de Blauwvoetstraat
 • Loofven
  vanaf Oeveldorp tot aan de Sint-Michielsstraat aan de zijde van de pare huisnummers 
 • Meulemanslaan
  tussen de Trannoyplein en woning nummer 39, langs de onpare huisnummers
 • Molenbergstraat
  aan beide zijden van de weg 
 • Plassendonk
  aan beide zijden tussen de Houtstraat en het einde van het perceel van het bedrijf DAF Trucks België aan de uitgang voor fietsers 
 • Plassendonk
  aan beide zijden van de weg vanaf de Houtstraat tot de kruising met Duitsschool 
 • Sint-Antoniusplein
  in de weguitstulping die aan de Sint-Antoniusstraat grenst 
 • Ter Voort
  vanaf Nieuwebaan tot de inrit van woning Ter Voort 112, aan de zijde van de pare huisnummers 
 • Veldstraat
  in het doodlopend gedeelte van de Veldstraat dat begrepen is tussen de parking van het grootwarenhuis en het einde van de straat en dit langs beide zijden 
 • Verlorenkost
  langs de kant van de onpare huisnummers
 • Wolfstraat
  parkeerverbod langs de westelijke zijde

ARTIKEL 11B PARKEERVERBOD MET BORDEN E1 EN BEPERKT IN DE TIJD

 • Schoolstraat
  tussen Gravin de Merodestraat en woning nummer nummer 10, langs de pare huisnummers (borden E1 met onderbord 'van maandag tot vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur')

ARTIKEL 11D PARKEER- EN STATIONEERVERBOD MET BORDEN E3

 • Denis Voetsstraat
  langs de kant van de onpare huisnummers. (borden E3)
 • De Roos
  aan de rechterkant van de weg, gezien in de richting van de Emiel Stalmanslaan 
 • Emiel Stalmanslaan
  tussen Olenseweg en woning nummer 4, langs de kant van de pare huisnummers. (borden E3)
 • Jaak Lemmenslaan
  tussen de Zandstraat en de Sint-Niklaasstraat, langs de kant van de onpare huisnummers (borden E3)
 • Loofven
  tussen Oeveldorp en de Sint-Michielsstraat, langs de kant van de pare huisnummers
 • Schoolstraat
  tussen Gravin de Merodestraat en woning nummer l0, langs de kant van de onpare huisnummers (borden E3)
 • Schoolstraat
  tussen parking en Vinkenstraat, aan de kant van de pare huisnummers 
 • Toekomststraat
  gedeelte tussen Gemeentestraat en Uitbreidingsstraat 
 • Van Doornelaan
  langs beide zijden

ARTIKEL 11E PARKEERVERBOD MET ONDERBROKEN GELE STREPEN ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 75L2 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975

 • Bistberg
  langs de percelen 18, 20 en 22
 • Boeretangstraat 
  vanaf het einde van de straat ter hoogte van de verbindingspaadjes naar de Abdijstraat (keerpunt) tot op de grensscheiding van huisnummers 43 en 45
 • Boeretangstraat 
  aan de rechterkant (overzijde perceelgrens huisnummers 43 en 45) richting verbindingspaadjes Abdijstraat en langs keerpunt tot op de grensscheiding van huisnummers 43 en 45 
 • E.J. Van Gansenstraat
  aan de overzijde van de kruising met de P.E. Peetersstraat: een onderbroken streep van 30 meter lang (15 meter in iedere richting) 
 • Emiel Stalmanslaan
  de laatste 30 meter die aansluit op Oosterwijk, rechts van de weg in de rijrichting Oosterwijk 
 • Fanfarestraat
  in de buitenkant van de kaakse bocht in de omgeving van huisnummer 22 over een lengte van 30 meter 
 • Geelse straat
  komende van Tongerlodorp, de eerste +/- 50 meter, langs beide zijden
 • Geelse straat
  aan de aansluiting van het pad tussen woning nr. 11 en 13: een onderbroken gele streep van 6 meter lang 
 • Geelse straat
  aan de aansluiting van het pad tussen woning nr. 34 en 36: een onderbroken streep van 6 meter lang 
 • Industrieweg
  komende van Heultjedorp, de eerste 18 meter aan de rechterkant
 • Kloosterstraat
  komende vanuit de richting Rooiveld, aan de rechterkant vanaf de zone 30 schoolomgeving tot aan huisnummer 19 
 • Kouden Eerd
  aan de noordzijde van de weg vanaf de Langstraat tot 4 meter voorbij de erfscheiding van de woningen nr. 5 en 9, uitgezonderd de 2 parkeervakken ter hoogte van woning nr. 1, in plaats van de laatste 15 meter die aansluit op de Langstraat. 
 • Lange Nieuwstraat
  komende van Tongerlodorp, de eerste +/- 50 meter, langs beide zijden
 • Nieuwstraat
  over een lengte van 5 meter aan iedere zijde van de wegenis die naast woning nummer 17 in de richting van de De Busserstraat 
 • Nieuwstraat
  over een lengte van 10 meter tegenover de wegenis die in de richting van de De Busserstraat loopt 
 • Schoolstraat 
  vanaf de Gravin de Merodestraat richting bocht tot net voorbij de eerste woning, over een afstand van ongeveer 38 meter
 • Ter Voort
  over de ganse breedte van het appartementsgebouw Ter Voort 131 
 • Wolfstraat
  langs de zijde van de Vrije Sint-Lambertusscholen, vanaf woning nummer 23 tot aan de Denis Voetsstraat
 • Wolfstraat
  ter hoogte van de poort en nooduitgang van de gebouwen van de Vrije Sint-Lambertusscholen die uitgeven op de Wolfstraat, en dit over een afstand van 20 meter 
 • Zandstraat
  aan de overzijde van de tuingarage van woning Jaak Lemmenslaan 31, over een lengte van 9 meter 

ARTIKEL 11BIS ZONALE PARKEERREGLEMENTERING

ARTIKEL 11BIS A BLAUWE ZONE

In de volgende straten of delen daarvan:

De zonale verkeersborden met de afbeelding E9A met parkeerschijf en onderbord 'Uitgezonderd bewoners' zullen het begin en het einde van de zone aanduiden.

 • Boerenkrijglaan
  gedeelte tussen woning nummer 22 en het kruispunt met de Nieuwstraat
 • E.J. Van Gansenstraat 
  volledig
 • Grote Markt
  volledig
 • Nieuwstraat
  tussen Wolfstraat en de Grote Markt
 • P.E. Peetersstraat 
  volledig
 • Polderstraat
  tussen kasteel de Merode en de Grote Markt 
 • Sint-Lambertusstraat 
  tussen de Grote Markt en de E.J. Van Gansenstraat
 • Vismarkt
  volledig

ARTIKEL 11BIS B ZONALE PARKEERREGLEMENTERING

aangeduid door de zonale verkeersborden maximum 3,5 ton, die het begin en het einde van deze zone aanduiden

 • Aspergevelden en omgeving
  de zone gevormd door Aspergevelden, Smissenhoekstraat, Merelbos, Zanglijsterveld, Leeuwrikenplein en Leeuwerikenveld 
 • Bessenwijk
  de zone gevormd door de Bosbesstraat, Stekelbesstraat, Lijsterbesstraat, Braambesstraat, Klaverheide en het gedeelte van de Kardinaal Cardijnstraat dat begrepen is tussen de woningen nummer 30 en 45 
 • Bloemenwijk
  de zone gevormd door de Asterlaan, Brugstraat , Salvialaan, Begonialaan, Dalialaan, Lelielaan, Violetstraat (uitgezonderd de twee parkeerplaatsen op het pleintje tegen het groenperk in het midden en aan de kant van de onpare nummers van begin parkeerstrook ter hoogte van nummer 27 tot de perceelsgrens van woningen 29/33 en dit over een lengte van 30 meter ), Rozenstraat, Tulpenstraat, Toekomststraat, Uitbreidingsstraat, Nachtegaalstraat, Joris van Geelstraat, Nimfenstraat, Kabouterpad, Feeënstraat, Elfenstraat, Gemeentestraat, Sint-Michielsplein en Sint-Michielsstraat en het gedeelte van Nieuwland dat begrepen is tussen de Toekomststraat en het kruispunt met de Boogstraat.
 • Boerenkrijglaan 
  de zone gevormd door gans de Boerenkrijglaan en een gedeelte van de Meulemanslaan tussen het kruispunt met de Boerenkrijglaan en taverne 't Park (woning nr. 39). Borden E9a met onderbord 'max. 3,5 ton' worden geplaatst.
 • Bomenwijk
  de zone gevormd door de Berkenstraat, Acaciastraat, Meidoornstraat, Esdoornstraat, Kastanjestraat en de Sleedoornstraat 
 • Denis Voetsstraat 
  Vanaf de kruising met Boerenkrijglaan tot ter hoogte van de hoofdingang van de SILA-gebouwen, aan de overgang met Wolfstraat.
 • Elf-Julilaan
  en een zone waarin begrepen:, Oud Strijdersstraat, Meuleveld, Verlindenstraat, Europastraat en het gedeelte van de Molenwijk gelegen tussen Voorteinde en Gildenstraat
 • Kerkplein Oosterwijk
 • Koning Leopoldlaan
  tussen woning 52 en Asberg, hierin begrepen Doelstraat, Zeptstraat, Eikelstraat en Guido Gezellestraat
 • Leyse Hoeve
  volledige wijk
 • Ottersweier
  volledige wijk 
 • Pleintje Voortkapel
  gelegen op de hoek van Ter Voort en de Nieuwe Baan
 • Sint-Martinusstraat en Baksveld
 • Trienenkant
  volledige wijk
 • Zone Gerststraat
  de zone gevormd door de Gerststraat, Haverstraat, Korenstraat, het gedeelte van de Vlinderstraat vanaf de Schoolstraat tot net voorbij de aardeweg richting Molenstraat nabij de Gerststraat, het gedeelte van de Molenstraat vanaf de Kwachtstraat tot net voorbij de aardeweg richting Vlinderstraat nabij de Gerststraat 
 • Zoerle-Parwijs
  een zone bestaande uit gans de bebouwde kom op de volgende plaatsen af te bakenen: Bergveld (50 meter voor het kruispunt met Leeuwerikenveld in de richting Smissenhoekstraat.) , Gevaertlaan (juist voorbij de rotonde met Zoerlering in de richting Jaak Lemmenslaan), Zoerledorp (50 meter voorbij het kruispunt Zoerledorp-Zoerlering-Oude Zoerlebaan in de richting Jaak Lemmenslaan), Sint-Niklaasstraat (50 meter voor het kruispunt met de Zavelstraat in de richting Jaak Lemmenslaan), Gooreinde (200 meter voor het kruispunt met de Kruisstraat in de richting Jaak Lemmenslaan), Kruisstraat (100 meter voorbij het kruispunt met de Jaak Lemmenslaan in de richting Gooreinde), Jaak Lemmenslaan (200 meter voor het kruispunt met Gooreinde in de richting Zoerledorp) en Leeuwerikenveld (juist voorbij het kruispunt met Zoerleberg in de richting Leeuwerikenplein).

ARTIKEL 11BIS C WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT 

Zonale verkeersborden met het teken E1 (parkeerverbod) met daaronder de tekst 'Op woensdag van 6 tot 13.30 uur' duiden het begin en einde van de zone aan 

 • E.J. Van Gansenstraat
  volledig
 • Grote Markt
  volledig
 • P.E. Peetersstraat
  volledig
 • Polderstraat
  gedeelte tussen de Grote Markt en het kruispunt met de Vismarkt

Zonale verkeersborden met het teken E1 (parkeerverbod) worden geplaatst met daaronder de tekst 'op woensdag van 5 tot 13.30 uur' die het begin en einde van de zone zullen aanduiden: 

 • Sint-Lambertusstraat
  gedeelte tussen de E.J. Van Gansenstraat en de Grote Markt 

HOOFDSTUK 9 PARKEERPLAATSEN

ARTIKEL 12A PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (BORD E9A MET ONDERBORD)

 • Aan de dorpskerken
  in de nabijheid van de hoofdingang van de kerk in Westerlo-centrum, Tongerlo, Oevel, Oosterwijk, Voortkapel, Heultje en Zoerle Parwijs
 • Bistplein
  1 parkeerplaats op de parking aan de kant van het appartementsgebouw, in de rijrichting van de Guldensporenlaan 
 • Boerenkrijglaan
  2 parkeerplaatsen vlakbij de achteringang van het gemeentehuis, huisnummer 61 
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 21 
 • Crilsplein
  1 parkeerplaats ter hoogte van de school
 • Denis Voetsstraat
  1 parkeerplaats op de uiterst rechtse parkeerplaats op de parkeerstrook die zich recht tegenover de hoofdingang van de school (administratie) bevindt. 
 • Driesakker
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning 2A 
 • Gemeentestraat
  1 parkeerplaats voor de schoolpoort van GBS Het Lo 
 • Gevaertlaan
  2 parkeerplaatsen op de parking nabij de zij-ingang van De Zoerla en twee parkeerplaatsen aan de hoofdingang van De Zoerla 
 • Grote Markt 
  2 parkeerplaatsen ter hoogte van woning nummer 11, langs de kant van het plein 
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 65, langs de kant van het plein 
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 22, in de omgeving van het Onafhankelijk Ziekenfonds 
 • Kapelplein 
  in de onmiddellijke omgeving van de prochielokalen (Palok)
 • Nieuwland
  1 parkeerplaats op de uiterst rechtse parkeerplaatsen op de parkeerstrook in Nieuwland ter hoogte van Kabouterpad 
 • Oevelse dreef
  1 parkeerplaats ter hoogte van de hoofdingang van de school Tongelsbos 
 • Oosterwijk
  1 parkeerplaats nabij de uitgang van de middelbare school 
 • Schietboomstraat
  1 parkeerplaats aan de parkeerruimte, gelegen in de nabijheid van de bejaardenwoningen
 • Schoolstraat
  1 parkeerplaats ter hoogte van KBC 
  1 parkeerplaats in de omgeving van de lagere school 
 • Sint-Antoniusplein
  1 parkeerplaats aan woning nummer 1 die het dichtst bij de containerhaven ligt 
 • Sint-Lambertusstraat
  1 parkeerplaats aan de ingang van apotheek De Volksmacht 
  1 parkeerplaats ter hoogte van de ingang van theaterzaal De Krekke 
  op de meest rechtse parkeerplaats van de drie parkeerplaatsen ter hoogte van de Thuiszorgwinkel, wordt de parkeerduur beperkt tot 15 minuten 
 • Ter Voort
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 103 
 • Tongerlodorp
  1 parkeerplaats die naast de garageoprit van woning nummer 25 ligt. 
 • Vijfhuizenstraat
  op parkeergelegenheid voetbalclub KFC Heultje: 2 parkeerplaatsen die het dichtst gelegen zijn ter hoogte van de toegang naar de voetbalterreinen 
 • Zoerledorp
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 32
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 90
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 98 
  1 parkeerplaats ter hoogte van woning nummer 99 

ARTIKEL 12B PARKEERPLAATSEN AFGEBAKEND DOOR WITTE OVERLANGSE MARKERINGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 75.2 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975

 • Arthur Sterckxstraat
  aan beide zijden van de Y-aansluiting met de Boerenkrijglaan 
 • Boerenkrijglaan
  langs beide zijden
 • Gemeentestraat
  aan de kant van de oneven nummers ter hoogte van nr 9 en nr 11 
 • Guldensporenlaan
  langs beide zijden
 • Heultjedorp
  parkeerplaats aan supermarkt De Spar 
 • Kouden Eerd
  ter hoogte van woning nr. 1, over een lengte van 10 meter. 
 • Meulemanslaan
  langs beide zijden van woning nummer 44 tot het kruispunt met Geneinde
 • Rietstraat
  volledig 
 • Ter Voort
  tussen de Groenstraat en de Steenbeemdloop, afwisselend langs beide zijden.

ARTIKEL 12C PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR PERSONENAUTO'S - BORD E9B

 • Bistplein
  het verharde gedeelte van de middenberm en het gelijkgrondse gedeelte van de middenberm, wordt als parkeerplaats ingericht en voorbehouden voor personen-autos verkeersbord E9B)
 • Bosstraat
  de parking aan het KLJ- en fanfarelokaal 
 • de Trannoyplein
  het gelijkgrondse gedeelte van de middenberm, ingericht als parkeerplaats, wordt voorbehouden voor personenauto's (borden E9B)
 • Emiel Stalmanslaan
  de haaks ten opzichte van de rijbaan gelegen parkeerplaatsen aan de ingang van de middelbare school 
 • Geelse straat
  het gelijkgrondse gedeelte, ten zuiden van de kapel, wordt als parkeerplaats voorbehouden voor personenauto's (borden E9B)
 • Gevaertlaan
  de parking naast evenementenhal 'De Zoerla'
  gans de parking op de hoek van het kruispunt Gevaertlaan - Schoolstraat
 • Gravin de Merodestraat
  de voorziene parkeerplaatsen worden voorbehouden voor personenwagens.(borden E9B)
 • Grensstraat
  op de parkeerplaatsen in de omgeving van de begraafplaats 
 • Guldensporenlaan in de rijrichting de Trannoyplein
  het gedeelte tussen Bistplein en de weg naar woning Guldensporenlaan 56
  het gedeelte tussen woning nr. 78 en de aansluiting op het de Trannoyplein
 • Guldensporenlaan in de rijrichting de Merodedreef
  het gedeelte tussen het de Trannoyplein en woning nr. 61
  het gedeelte tussen woning nr. 39 en de aansluiting op Bistplein 
 • Heultjedorp en Processieweg
  het gelijkgrondse gedeelte gelegen naast het park en ingericht als parkeerplaats, wordt voorbehouden voor personenauto's (bord E9B)
 • Jaak Lemmenslaan
  de parkeerplaatsen ter hoogte van de school zijn voorbehouden voor personenwagens. (borden E9B)
 • Kapelplein
  het gelijkgrondse gedeelte wordt als parkeerplaats voorbehouden voor personenauto's. (borden E9B)
 • Kerkplein
  het plein voor de ingang van de kerk en links naast de kerk, wordt ingericht als parkeerplaats en voorbehouden voor personenauto's
 • Kloosterstraat
  de parkeerstrook tegenover woning nummer 5
  de parkeerplaatsen die zich bevinden voor het schoolgebouw met huisnummer 18 en die haaks liggen ten opzichte vand e rijbaan (markeringen) 
 • Lindenstraat
  het gelijkgrondse gedeelte tussen woning numer 6 en nummer 40 wordt als parkeerplaats ingericht en voorbehouden voor personenauto's (borden E9B)
 • Meulemanslaan
  de drie westelijk gelegen parkeerplaatsen op de parking aan het zwembad 
  in gans het dreefje dat een verbinding vormt tussen de Meulemanslaan en het de Trannoyplein (door de plaatselijke bevolking Processiedreefje genoemd) 
 • Nijverheidsstraat
  toegangsweg naar begraafplaats Oevel: de parkeerplaatsen aan de begraafplaats (borden E9b) 
 • Oeveldorp
  parkeerstrook die gelegen is tussen Oeveldorp en het Sint-Michielsplein 
 • Papedreef
  de 2 parkings bij het boswachtershuis in het begin van de Papedreef, komende van de Hollandse dreef en het gedeelte tussen de Hollandse dreef en het boswachtershuis (borden E9b) 
 • Oosterwijk
  de parkeerstrook tussen de Olenseweg en Zwarte Braak, rechts gelegen in de rijrichting Voortkapel 
 • Sint-Michielsplein
  het plein voor de hoofdingang van de kerk wordt voorbehouden voor personenauto's (bord E9B)
 • Stijn Streuvelsstraat
  komende van Ter Voort, wordt het gelijkgrondse gedeelte voor- aan in de straat en het gelijkgrondse gedeelte ter hoogte van de zaal, ingericht als parkeerplaats en voorbehouden voor personenauto's (borden E9B)
 • Verlorenkost
  recht tegenover Kinderclub Westerlo 
 • Zoerlering
  gedeelte tussen het rondpunt Zoerlering-Gevaertlaan en einde Woonzorgcentrum 

ARTIKEL 12D PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR VRACHTAUTO’S - BORD E9C

 • Crilsplein
  de drie meest noordelijk gelegen parkeerstroken nabij het kruispunt met de Prior Backxlaan en de twee meest noordelijk gelegen parkeerstroken nabij het kruispunt met de Franz Scheerlaan .
 • Oevelse dreef
  in het gedeelte van de Oevelsedreef dat begrepen is tussen de ingang van het containerpark en het zuidelijk gelegen kruispunt met de Trienenkantlaan 

ARTIKEL 12E PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR AUTOBUSSEN - BORD E9D

 • Bosstraat
  de parkeerstrook naast de omheining van de school Tongelsbos
 • Goorakker
  de parking achteraan het oefenterrein van KVC Westerlo 

ARTIKEL 12F VERPLICHT PARKEREN DEELS OP DE BERM OF OP HET TROTTOIR - BORD E9F 

 • Wolfstraat
  langs de zijden van de Vrije Sint-Lambertusscholen wordt, vanaf Paddekens tot huisnummer 23, verplicht parkeren deels op de rijbaan deels op het trottoir opgelegd (bord E9F)

ARTIKEL 12G ANDERE VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN

 • Grote Markt
  langs de kant en ter hoogte van het postgebouw wordt over een afstand van 15 meter (drie parkeerplaatsen) parkeerruimte voorzien voor dienstvoertuigen van de post

ARTIKEL 12H PARKEREN MET BEPERKTE PARKEERDUUR

 • Abdijstraat
  op de twee meest westelijk gelegen parkeerplaatsen op de parkeerstrook vooraan het nieuwe kerkhof is de parkeerduur beperkt tot 60 minuten 
 • Gemeentestraat
  op de langse parkeerplaatsen, gelegen ter hoogte van nr. 9 en nr. 11, is de parkeerduur beperkt tot 15 minuten 
 • Gevaertlaan
  op de parkeerplaats die vlak naast de containerhaven ligt op de parking van polyvalente zaal De Zoerla is de parkeerduur tussen 8 en 20 uur beperkt tot 15 minuten 
 • Grote Markt
  in de omgeving van de Standaard Boekhandel, meer bepaald ter hoogte van woning 25 is de parkeerduur beperkt tot 15 minuten 
 • Heultjedorp
  Op de eerste parkeerplaats die het dichtst gelegen is bij de ingang van supermarkt De Spar wordt de parkeerduur beperkt tot 15 minuten 
 • Ter Voort
  op de parkeerstrook aan woning 137 is de parkeerduur over een afstand van 10 meter beperkt tot 10 minuten 
 • Zoerledorp
  ter hoogte van woning nummer 99, woning nummer 98 en woning nummer 32 is de parkeerduur beperkt tot XX minuten 

ARTIKEL 12I PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN AAN EEN PUBLIEK LAADPUNT

 • Bistplein
  2 parkeerplaatsen ter hoogte van woning nr. 12 
 • Geneinde
  2 parkeerplaatsen op de parking domein Sporta, tegen straatkant 
 • Hovenierstraat
  2 parkeerplaatsen aan de overzijde van Hovenierstraat 1 
 • Kasteelpark
  2 parkeerplaatsen op de parking tussen de bib en Sportpark De Beeltjens 
 • Sint-Michielsplein
  2 parkeerplaatsen aan de kant van de Gemeentestraat 

HOOFDSTUK 10 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 13

Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976.

ARTIKEL 14

Alle vroegere reglementen betreffende dezelfde onderwerpen en eventueel strijdig met dit onderhavig gecoördineerd reglement worden opgeheven, uitgezonderd het aanvullend politiereglement naar aanleiding van het afbakenen van de bebouwde kom van Westerlo Centrum en Zoerle-Parwijs, opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 april 1985.

ARTIKEL 15

Dit besluit zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Minister van Verkeerswezen.

Contact

Mobiliteit
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 43
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten