Zes jaar Brasserie Marie op vrijdag 8 maart 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 februari 2019 toelating gegeven aan (*) van Brasserie Marie om elektronisch versterkte muziek te spelen in Bergveld 2 in Zoerle-Parwijs op vrijdag 8 maart 2019 van 20 uur tot 2 uur (op zaterdag 9 maart 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info