Zomerbar Beddermolen van 10 tot 31 augustus 2019

 

Het college heeft op 26 juli 2019 aan vzw Masanka toelating gegeven om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Zomerbar nabij de molenaarsgebouwen van de Beddermolen, Molenwijk 72 in 2260 Tongerlo, op zaterdagen 10 en 31 augustus 2019 van 18 tot 1 uur daags nadien, en op zaterdagen 17 en 24 augustus van 18 tot 24 uur, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis,1. 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 25 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Masanka vzw voor de organisatie van een zomerbar van 10 tot en met 31 augustus 2019 aan de Beddermolen in Tongerlo. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
 • het plaatsen van publiciteitsborden (art. 218)
 • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69
 • het plaatsen van een tent op het domein van de Beddermolen (art. 98 en volgende)

De burgemeester heeft op 22 juli onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

 • Vanaf zaterdag 10 augustus 2019 tot en met zaterdag 31 augustus 2019 geldt er een parkeer- en stationeerverbod in volgende straten of weggedeelten:
  Molenwijk, in het gedeelte tussen Kapelstraat en Wimpstraat
  Wimpstraat, in het gedeelte tussen Molenwijk en het verbindingspaadje naar Langblok
  Langblok, in het gedeelte tussen Molenwijk en het verbindingspaadje naar Wimpstraat.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
 • De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  vrije hoogte: 4 meter
  13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter
 • Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan:
  de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
  de politierechtbank te Turnhout
  de brandweer
  de politiezone Zuiderkempen
  de Lijn Antwerpen
 • De politieverordening wordt op maandag 22 juli 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf maandag 29 juli 2019.

 

Zie ook