Zomerterras en openluchtfilm op woensdag 14 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op 8 augustus 2019 de onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Vanaf dinsdag 13 augustus 2019 om 1 uur tot en met vrijdag 16 augustus 2019 om 12 uur wordt op de 4 parkeerplaatsen in de Sint-Lambertusstraat ter hoogte van het gebouw van dienst Toerisme een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd. De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden

  • vrije breedte 4 meter (niet-doodlopen)
  • vrije hoogte: 4 meter
  • 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Een afschrift van dit besluit zal verzonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 6 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf maandag 12 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, de toelating gegeven aan Toerisme Westerlo voor de organisatie van een zomerterras en openluchtfilm op woensdag 14 augustus 2019 in de tuin van Toerisme Westerlo in de Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in openlucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de Sint-Lambertusstraat 4 (art. 98 en volgende)

 

Zie ook